Maksan ja maksaruokien käyttö raskauden aikana

A-vitamiinin saantisuositukset ja rajat 

A-vitamiinin saantisuositus on miehillä 900 μg RE päivässä ja naisilla 700 μg RE päivässä. Raskauden aikana saantisuositus on naisilla hieman tavallista suurempi eli 800 μg RE päivässä, sillä A-vitamiinin tarve lisääntyy hieman etenkin loppuraskaudessa. Jos päivittäinen saanti on miehillä alle 500 μg RE tai naisilla alle 400 μg RE, seurauksena saattaa olla puutosoireita. Suomalaisten keskimääräinen A-vitamiinin saanti ruoasta on riittävää.

Koska sikiö on herkkä A-vitamiinin liikasaannille, raskauden aikana retinoidimuotoisen A-vitamiinin pitkäaikaissaannin ei tulisi ylittää 3000 μg RE päivässä. Koska myös yksittäinen suuri kerta-annos voi olla sikiölle haitallinen, kerta-annoksesta saatavan retinoidimuotoisen A-vitamiinin määrän tulisi olla korkeintaan 7500 μg RE.

Maksan ja maksaruokien käyttö 

Maksa on monipuolinen ruoka-aine, joka sisältää ravintoaineita, joiden tarve raskauden aikana kasvaa. Näitä ovat muun muassa folaatti, A-vitamiini ja rauta. Maksan käyttöön raskauden aikana liittyy kuitenkin riskejä, jonka vuoksi maksaruokien käyttöä on syytä rajoittaa koko raskauden ajan. Maksa sisältää runsaasti A-vitamiinia niin sanotussa retinoidi-muodossa, joka suurina annoksina voi lisätä sikiövaurioiden ja keskenmenon riskiä.

Ruokavirasto (entinen Evira) ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta ovat antaneet seuraavan suosituksen maksan ja maksaruokien käytöstä raskauden aikana 1

  • Maksaruokia (jauhemaksa- ja maksapihvi, maksakastike, maksalaatikko) tulee välttää koko raskauden ajan
  • Maksamakkaraa ja maksapasteijaa voi käyttää raskauden aikana enintään 200 g viikossa. Kerralla ei tulisi syödä enempää kuin 100 g.
  • Jos maksamakkaran tai maksapasteijan käyttö on päivittäistä, sitä tulisi käyttää enintään 30 g päivässä. Tämä vastaa käytännössä noin 2 viipaletta maksamakkaraa tai 2 ruokalusikallista maksapasteijaa

 

1Tämä suositus perustuu Eviran riskinarviointiraporttiin ”Intake of vitamin A, cadmium and lead via liver foods among Finnish women of fertile age - a quantitative risk assessment” (pdf), (Evira Research Reports 2/2007).

Sivu on viimeksi päivitetty 12.9.2023