Nitraattia sisältävät kasvikset

Ruokavirasto (entinen Evira), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Valtion ravitsemusneuvottelukunta ovat antaneet 13.12.2013 seuraavan suosituksen nitraattia sisältävien kasvisten käytöstä imeväisille ja alle kouluikäisille lapsille. Suosituksen perusteena on kasvisten luontaisesti sisältämä nitraatti.

Suositus perustuu Ruokaviraston riskinarviointiin lasten ja aikuisten altistumisesta nitraatille ja nitriitille sekä sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2004 antamiin suosituksiin.

Imeväiset (alle 1-vuotiaat)

Nitraattia luontaisesti kerääviä kasviksia ja niistä valmistettuja tuotteita tulee edelleen välttää imeväisikäisten ruokavaliossa. Niin kutsuttuja nitraatinkerääjäkasviksia ovat pinaatti, punajuuri, erilaiset lehtisalaatit (mukaan lukien kiinankaali ja rucola), tuoreet yrtit, lehtikaali, kyssäkaali, kurpitsa, retiisi, varsiselleri, fenkoli, idut ja juuresmehut.

Alle kouluikäiset

Hyvien ravitsemuksellisten ominaisuuksiensa vuoksi kasvikset kuuluvat olennaisena osana leikki-ikäisten tasapainoiseen ruokavalioon. Pienellä osalla alle kouluikäisistä lapsista nitraatille määritetty hyväksyttävä päivittäissaanti voi satunnaisesti ylittyä. Kasvisten ravitsemuksellisen hyödyn katsotaan kuitenkin ylittävän nitraatista mahdollisesti aiheutuvat haitat.

Monipuolinen kasvisten käyttö kuuluu suositeltavaan ruokavalioon ja edistää makumieltymysten kehittymistä. Nitraattia luontaisesti keräävien kasvisten yksipuolinen käyttö ei ole suositeltavaa.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 12.9.2023