Ruokakaupoissa myytäviin kauppakasseihin uusi merkintä

9. tammikuuta 2024

Elintarvikekauppojen kassoilla myytäviin muovi- ja paperikasseihin lisätään uusi merkintä: ”Tämä kassi ei sovellu kosketukseen pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa / Denna påse lämpar sig inte för oförpackade livsmedel”. Merkintä lisätään jatkossa sellaisiin kassoilla myytäviin kauppakasseihin, jotka eivät täytä elintarvikekontaktimateriaaleille asetettuja vaatimuksia.

Elintarvikkeiden kontaktimateriaaleilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka tulevat suoraan tai välillisesti kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Kierrätysmateriaalista valmistetut kauppakassit eivät aina ole laadultaan sellaisia, että ne soveltuisivat kosketuksiin pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa. Esimerkiksi pakkaamattomat hedelmät on hyvä pakata hedelmätiskeiltä saatavilla oleviin pusseihin ennen niiden pakkaamista ei-kontaktimateriaalilaatuiseen kauppakassiin. Kierrätysmateriaalista valmistettujen kassien käytöstä ei ole aiheutunut kuluttajalle terveydellistä haittaa, mutta varovaisuusperiaatteeseen perustuen kuluttajia halutaan ohjata uudella merkinnällä kauppakassien entistä turvallisempaan käyttöön.

Kierrätysmateriaalista valmistetuilla kasseilla on suuri merkitys kiertotaloudelle ja siksi myös tällaisten ei- kontaktimateriaalilaatuisten kauppakassien käyttöä halutaan jatkaa elintarvikekaupoissa. Elintarvikekauppojen kassoilla voidaan edelleen myydä myös elintarvikekontaktimateriaalilaatuisia kauppakasseja, joihin merkintää ei tarvitse laittaa. 

Ruokavirasto ja Päivittäistavarakauppayhdistys ry sopivat uudesta, elintarvikekaupoissa myytävien kauppakassien merkinnästä lokakuussa 2023. Merkinnät otetaan käyttöön sitä mukaa, kun vanhat kauppakassit on myyty loppuun.

Lisää tietoa:
Kysymyksiä ja vastauksia kauppakasseista

Lisätietoa:
erityisasiantuntija Merja Virtanen, p. 050 386 8436