Elintarvikekaupan kauppakassit

Elintarvikkeiden kontaktimateriaaleilla tarkoitetaan materiaaleja ja tarvikkeita, jotka tulevat suoraan tai välillisesti kosketukseen elintarvikkeen kanssa. Näitä ovat esim. elintarvikekäyttöön tarkoitetut astiat ja pakkausmateriaalit kuten pahvi, paperi, muovi tai metalli.

Kontaktimateriaaleista ei saa siirtyä ainesosia elintarvikkeeseen sellaisia määriä, jotka voisivat vaarantaa ihmisen terveyden tai aiheuttaa sopimattomia muutoksia elintarvikkeen koostumukseen tai aistinvaraisiin ominaisuuksiin.

Lisätietoa kontaktimateriaaleista

Ovatko elintarvikekaupan muovikassit ja muut ns. kauppakassit elintarvikekontaktimateriaaleja?

Pakkaamattomia elintarvikkeita myyvien kauppojen kassalla tarjolla olevat kauppakassit ovat lähtökohtaisesti elintarvikekontaktimateriaaleja riippumatta niiden materiaalista. Kassoilla on yleensä myynnissä myös sellaisia kasseja, jotka eivät täytä elintarvikekontaktimateriaaleille asetettuja vaatimuksia. Näihin ei-kontaktimateriaalilaatuisiin kasseihin on sovittu merkittävän selkeästi, etteivät ne sovellu pakkaamattomille elintarvikkeille. Tällaiset kassit eivät saa myöskään olla voimakkaan hajuisia.

Miksi kauppakasseihin on lisätty merkintä ”Tämä kassi ei sovellu pakkaamattomille elintarvikkeille”?

Merkinnöillä halutaan ohjata kuluttajaa käyttämään kasseja oikein ja turvallisesti.

Suomessa on sovittu, että elintarvikekaupan kauppakasseihin, jotka eivät täytä elintarvikekontaktimateriaaleille asetettuja vaatimuksia, lisätään kuluttajan informoimiseksi teksti ”Tämä kassi ei sovellu pakkaamattomille elintarvikkeille” ja ruotsiksi ”Denna påse lämpar sig inte för oförpackade livsmedel”. Merkintä näkyy sekä muovi- että paperikasseissa, jotka eivät ole valmistettu kontaktimateriaalilaatuisista raaka-aineista.

Elintarvikekauppojen kanssa on sovittu siirtymäajasta, jonka aikana merkintä saadaan laitettua kaikkiin sellaisiin paperi- ja muovikasseihin, jotka eivät täytä elintarvikekontaktimateriaalilainsäädännön vaatimuksia. Siirtymäaika on kassityypistä riippuen 12-15 kk. Siirtymäaika alkoi lokakuun 2023 alusta. Siirtymäaikana kauppa voi myydä sekä uusilla että vanhoilla merkinnöillä varustettuja kauppakasseja.

Miksi kaikissa kauppakasseissa ei ole vastaavaa merkintää?

Kassin käyttötarkoitus voi vaihdella. Elintarvikekaupan kassoilla on yleensä tarjolla monenlaisia kasseja. Osa niistä on soveltuvia kosketukseen elintarvikkeiden kanssa ja osa ei. Sellaisissa kauppakasseissa, joista kauppa on varmistanut niiden täyttävän elintarvikekontaktimateriaaleille asetetut vaatimukset, ei tarvitse olla tätä merkintää. Usein malja-haarukka merkintä tai muu elintarvikekelpoisuudesta kertova merkintä kertoo niiden soveltuvuudesta elintarvikekosketukseen.

Malja-haarukka.JPG

Kuva 1. Malja-haarukka merkintä

Toimitaanko muissa EU-maissa samalla tavalla?

Suomen toimintatapa on Euroopan komission linjauksen mukainen. Lähtökohtaisesti muissakin EU-maissa toimitaan samalla tavoin sellaisten kauppakassien suhteen, jotka eivät täytä kontaktimateriaalikriteerejä.

Miksi elintarvikekaupassa on kauppakasseja, jotka eivät sovellu kosketukseen pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa?

Elintarvikekaupan ns. kauppakassit on usein valmistettu kierrätysmateriaalista ja niillä on suuri merkitys kiertotaloudelle. Sen vuoksi niitä halutaan pitää saatavilla myös elintarvikekaupoissa. Kierrätysmateriaalista valmistetut kauppakassit eivät kuitenkaan ole aina kontaktimateriaalilaatuisia ja voivat sisältää epäpuhtauksia. Tämän vuoksi pakkausmerkinnällä on haluttu ohjeistaa kuluttajaa käyttämään kassia vain pakatuille elintarvikkeille, koska silloin mahdollisista epäpuhtauksista aiheutuvat riskit ovat hyvin vähäiset. 

Miksi elintarvikekaupan kassalla myytäviä ei-kontaktimateriaalilaatuisia kauppakasseja ei voi käyttää pakkaamattomille elintarvikkeille?

Kaupan kassoilla myytävät kauppakassit on tarkoitettu pakattujen elintarvikkeiden lyhytaikaiseen kuljettamiseen kaupasta kotiin eikä niiden turvallisuutta pakkaamattomien elintarvikkeiden kuljettamiseen ole selvitetty. Varotoimenpiteenä nyt on haluttu ohjeistaa kuluttajaa kassien oikeassa käyttötavoissa, koska on havahduttu siihen, että kuluttaja saattaa käyttää kasseja kosketuksessa elintarvikkeisiin myös muutoin kuin niiden käyttötarkoituksen mukaisesti.

Voiko kauppakasseissa säilyttää elintarvikkeita pitkään, esim. kotona?

Kauppakasseihin ei tule pakata pakkaamattomia elintarvikkeita sellaisenaan vaan ainoastaan pakattuna. Pakattujakaan elintarvikkeita ei kannata säilyttää kauppakasseissa pidempään kuin niiden kuljettamiseen kaupasta kotiin kuluu aikaa. Kotona pakatut elintarvikkeet tulee siirtää pois kauppakassista, koska kasseja ei ole tarkoitettu elintarvikkeiden pidempiaikaiseen säilyttämiseen.  

Voiko ei-kontaktimateriaalilaatuisten kauppakassien käytöstä aiheutua minulle terveydellistä haittaa?

Kun kauppakasseja käyttää siihen tarkoitukseen, mihin ne on valmistettu, eli pakattujen elintarvikkeiden kuljettamiseen kaupasta kotiin, ei kasseista aiheudu kuluttajille terveydellistä haittaa.

Olen käyttänyt usein kaupasta saatavia kierrätysmuovikasseja ostosten kotiin kuljettamiseen ja elintarvikkeiden säilyttämiseen. Onko terveyteni vaarantunut?

Ei ole vaarantunut. Vaikka kierrätysmateriaalista valmistetut kauppakassit voivat sisältää epäpuhtauksia, niin käytettäessä kasseja niiden käyttötarkoituksen mukaisesti, mahdollisien epäpuhtauksien siirtymisestä elintarvikkeeseen ei ole yleensä vaaraa.

Ostin elintarvikekaupassa kassalla myytävän kierrätysmuovikassin. Mihin tarkoitukseen sitä voi käyttää?

Voit käyttää kassia pakattujen elintarvikkeiden lyhytaikaiseen kuljettamiseen. Älä käytä kassia pakkaamattomien elintarvikkeiden kuljettamiseen. Käytön jälkeen voit hyödyntää pussin esim. sekajätepussina tai muiden tarvikkeiden kuin elintarvikkeiden säilyttämiseen, mikäli kassin muissa ominaisuuksissa ole sitä rajoittavia tekijöitä.

Kuinka sitten kassalla myytävät kangaskassit? Miksi niissä ei ole vastaavia merkintöjä?

Kankaista ei tällä hetkellä ole EU-tason yleisiä kriteerejä, joiden perusteella voitaisiin tutkia, soveltuvatko ne kosketuksiin pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa. Tämän vuoksi ei voida luokitella, millaiset kangaskassit soveltuisivat pakkaamattomien elintarvikkeiden kuljetukseen ja millaiset eivät. Lähtökohtaisesti pakkaamattomia elintarvikkeita ei suositella kuljetettavaksi kangaskassissa. Kuluttajan on hyvä pestä elintarvikkeiden kuljetukseen käytetyt kangaskassit säännöllisesti.

Entäpä muissa kuin elintarvikemyymälöissä tarjolla olevat muovikassit ja paperikassit? Miksi niissä ei ole vastaavia merkintöjä, vaikka niissäkin saatetaan jossakin vaiheessa kuljettaa pakkaamattomia elintarvikkeita?

Markkinoilla on tarjolla sekä myynnissä sellaisia muovi- ja paperikasseja, joita ei ole merkitty eivätkä ne sovellu kosketuksiin pakkaamattomien elintarvikkeiden kanssa. Merkintävelvoite koskee vain elintarvikemyymälöitä.  Näin on siitä huolimatta, että nämä kassit saattavat jossain vaiheessa päätyä mukaan ruokakauppamatkalle. Muovi-, ja paperikassien merkintöjä koskevissa linjauksissa on pyritty huomioimaan todennäköisimmät riskit ja erilaisten kassien todennäköisin käyttö.

Mistä tiedän, soveltuuko aikoinaan hankkimani kestokassi elintarvikkeiden kuljettamiseen ja voinko jatkaa sen käyttöä, kun en tiedä materiaalia?

Jos kestokassin materiaalista ja alkuperäisestä käyttötarkoituksesta ei ole tietoa, sitä ei kannata käyttää pakkaamattomien elintarvikkeiden säilyttämiseen tai kuljettamiseen.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.1.2024