Lisää ravitsemustietoa

  • THL - Elintavat ja ravitsemus: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ravitsemussivut kuvaavat ravitsemuksen merkitystä elintapasairauksien ehkäisyssä.
  • Syö hyvää -hanke: Hankkeen tavoitteena on viestiä hyvistä ruokavalinnoista sellaisessa muodossa, että ne puhuttelevat yksilötasolla. Suositusten soveltaminen on hankkeen keskiössä: tavoitteena on, että moni löytäisi vastauksia omiin pohdintoihinsa ja ymmärtäisi terveellisen ruokavalion koostamisen perusedellytykset ja haasteet. Hanke pohjautuu vuonna 2014 julkaistuihin ravitsemissuosituksiin. 
  • Fineli: Fineli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ravitsemusyksikön ylläpitämä elintarvikkeiden kansallinen koostumustietopankki, johon on koottu tietoa suomalaisten ja Suomessa käytettävien elintarvikkeiden keskimääräisestä ravintoainekoostumuksesta. 
  • Sydänmerkki: Sydänmerkki on elintarvikepakkauksista ja ravintoloista löytyvä merkki, joka osoittaa, että kyseinen tuote tai ruoka-annos on terveyden kannalta parempi vaihtoehto. Se on kehitetty helpottamaan arjen valintoja. 
Sivu on viimeksi päivitetty 9.6.2023