Rasvan laatu

Tyydyttymätöntä rasvaa sisältävä ruokavalio vähentää riskiä sairastua mm. tyypin 2 diabetekseen, sydän- ja verisuonisairauksiin, kohonneeseen verenpaineeseen ja tiettyihin syöpätyyppeihin. Kovia rasvoja (tyydyttyneet ja transrasvat) tulee välttää, koska ne ovat haitallisia mm. sydämen, aivojen ja verisuonten terveydelle ja elimistön sokeriaineenvaihdunnalle. Olennaista ruokavalion rasvan laadun parantamisessa on se, että kovaa tyydyttynyttä rasvaa sisältäviä elintarvikkeita korvataan pehmeää tyydyttymätöntä rasvaa sisältävillä elintarvikkeilla.

Sisältö

Rasvan laadun suhteen ravitsemussuositusten mukaisten ruokien nauttiminen tehdään kuluttajille helpoksi.

Toimijoita kannustetaan tarjoamaan tuotteita, jotka tukevat ravitsemussuositusten mukaisen rasvan laadun toteutumista ruokavaliossa ja noudattamaan hankinnoissa rasvan laatuun liittyviä ravitsemuslaadun kriteereitä.

Kovan rasvan (tyydyttyneet ja transrasva) osuutta vähennetään sekä pehmeän rasvan (kerta- ja monityydyttymättömät) osuutta lisätään siten, että väestötasolle asetetut suositukset toteutuvat pitkällä aikavälillä.

Tyydyttyneen rasvan vähentäminen ei saisi johtaa suurempaan transrasvan, lisätyn sokerin, suolan tai energian määrään (EU, Annex I).


Tavoitteet

Ruokavaliossa

 • tyydyttyneiden rasvahappojen osuus on alle 10 E%
 • kertatyydyttymättömien rasvahappojen osuus on 10-20 E%
 • monityydyttymättömien rasvahappojen osuus on 5-10 E%
 • kerta- ja monityydyttymättömän rasvan osuus vähintään 2/3 rasvasta
 • transrasvahappojen saanti on mahdollisimman vähäistä

Tavoitteen saavuttamiseksi tyydyttyneen rasvan saannin tulisi väestötasolla vähentyä 20 % vuoteen 2020 mennessä verrattuna Finravinto 2012 tutkimukseen. Tavoite on linjattu WHO:n tavoitteiden kanssa. Viite: THL, Tutkimuksesta tiiviisti, 2015.

THL. Tutkimuksesta tiiviisti 49/2019. Suomalaisten kolesterolitasot ja tyydyttyneen rasvan
saanti ylittävät edelleen suositukset.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että tyydyttyneen rasvan saannin kannalta merkittävimmissä tuotteissa saavutetaan Sydänmerkki-kriteerien mukainen rasvan laatu.

Toimenpiteitä toivotaan tehtäväksi erityisesti:

Kovan rasvan vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä toivotaan tehtäväksi erityisesti tyydyttyneen ja tyydyttymättömän rasvan saannin kannalta merkittäviin ruokaryhmiin:

 • Maitovalmisteet 
 • Juustot
 • Valmisruoat
 • Liha- ja makkararuoat, lihavalmisteet ja leikkeleet
 • Levitteet
 • Leivonnaiset

Sitoumuksia voi tehdä myös muihin tuotteisiin, jotka ovat tärkeitä ruokavalion rasvan laadun parantamisen kannalta.                   

Parannamme elintarvikkeiden ja aterioiden rasvan laatua esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä

 

Esimerkkisitoumuksia

Esimerkkisitoumus 1: Lisäämme tyydyttymättömän rasvan osuutta tuotteissamme siten, että vuoteen 2020 mennessä 40 %  tuotteistamme täyttää Sydänmerkin rasvan laatu -kriteerit.

Esimerkkisitoumus 2: Vuoteen 2020 mennessä vähennämme tyydyttyneen rasvan osuutta kaikissa tuotteissamme vähintään 20 %.

Esimerkkisitoumus 3: Vuonna 2018 sitoudumme vähentämään rasvan määrää 30 % rasvaa sisältävissä jogurteissamme. 

Esimerkkisitoumus 4: Vuoteen 2020 mennessä 50 % annosaterioistamme täyttää kaikki Sydänmerkki-rasvakriteerit.

Esimerkkisitoumus 5: Viisi eniten myytyä valmisruokaamme täyttävät vuoteen 2020 mennessä kaikki Sydänmerkki-rasvakriteerit.

Esimerkkisitoumus 6: Vähennämme valmisruoissamme tyydyttyneen rasvan ja lisäämme tyydyttymättömän rasvan osuutta siten, että vuoteen 2020 mennessä 40 % tuotteistamme on Sydänmerkin rasvakriteerin mukaisia.

Esimerkkisitoumus 7: Mahdollistamme vuoden 2018 alusta ammattikeittiöasiakkaillemme vähintään 5 erilaista  Sydänmerkin rasvakriteerien mukaista juustoa tai lihaleikkelettä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2023