Tuotteet lapsille

Lapsille valmistetaan ja markkinoidaan tuotteita, joissa usein on runsaasti lisättyä sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja suolaa. Monien lapsille tarkoitettujen tuotteiden ravitsemuslaatu on huonompi kuin vastaavien aikuisille tarkoitettujen tuotteiden. Makumieltymykset, kuten mieltymys makeisiin ja suolaisiin tuotteisiin, omaksutaan varhain lapsuudessa, mikä vaikuttaa ruokavalintoihin läpi elämän.  Lasten lihavuuden ja kroonisten sairauksien ehkäisemiseksi on tärkeää, että lapsille suunnattujen tuotteiden ravitsemuslaatua parannetaan ja tuetaan harjaantumista ja oppimista terveyttä edistävien tuotteiden valintaan.

Sisältö

Lapsille suunnattujen terveellisten, ravitsemussuositusten toteutumista tukevien tuotteiden käyttö tehdään helpoksi.

Toimijoita kannustetaan tarjoamaan sekä valitsemaan hankinnoissaan lapsille suunnattuja tuotteita, jotka ovat Sydänmerkki-kriteerien mukaisia ja joiden ravitsemuslaatu ei ole huonompi kuin vastaavien aikuisille tarkoitettujen tuotteiden.

Tavoitteet                  

Vuonna 2020 kaikki (100 %) lapsille suunnatut tuotteet ovat Sydänmerkki-kriteereiden tai WHO (Europe) ravitsemusprofiilin (ravitsemusprofiilit päivitetty 2023) mukaisia ja niiden markkinoinnissa noudatetaan lapsille suunnatusta markkinointiviestinnästä annettuja ohjeita ja suosituksia.

Parannamme lapsille suunnattujen tuotteiden ravitsemuslaatua ja markkinointia esimerkiksi seuraavin toimenpitein:

Esimerkkisitoumuksia

Esimerkkisitoumus 1: Vuoden 2019 alusta alkaen kaikki lapsille markkinoitavat tuotteet ovat Sydänmerkki-kriteerien mukaisia.

Esimerkkisitoumus 2: Vuoteen 2020 mennessä lapsille tarkoitettujen välipalatuotteiden ravitsemuslaatu on WHO:n  ravintosisältöprofiili-mallin mukainen.

Esimerkkisitoumus 3: Puolitamme lapsille suunnattujen tuotteiden sokeripitoisuuden vuoteen 2020.

Esimerkkisitoumus 4: Vuoteen 2020 mennessä lapsille tarkoitetuista jogurteista ja vanukkaista 60 % (myyntivolyymista) on Sydänmerkki-kriteereiden mukaisia.

Sivu on viimeksi päivitetty 11.6.2023