Ensimmäinen opiskelijaruokailusuositus toiselle asteelle korostaa terveyttä, kestäviä ruokavalintoja ja yhteisöllisyyttä

10. lokakuuta 2019

Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ovat saaneet oman ruokailusuosituksen. Suositus kehottaa oppilaitoksia tarjoamaan kasvisruokaa päivittäin ja kiinnittämään huomiota myös ruokahävikkiin.

Uusi ruokailusuositus on ensimmäinen vain toiselle asteelle suunnattu suositus. Sen periaatteena on edistää kestävää elämäntapaa, osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja terveyden tasa-arvoa. Kestävän kehityksen teemat on huomioitu suosituksessa muun muassa niin, että toisena ateriana tulee aina tarjota kasvisruokaa, ja raaka-ainevalinnoissa tulee huomioida ruoan terveys-, ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Suositus kehottaa myös kiinnittämään huomiota ruokahävikkiin.

– Nyt tehdyillä ratkaisuilla on vaikutusta tulevaisuuteen. Syömiseen liittyvät valinnat ovat keskeisiä kestävän elämäntavan ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta. Yhteiskuntavastuuta on tehdä kestävät valinnat yksilölle helpoiksi ja mahdollisiksi, sanoo opetusneuvos Marjaana Manninen Opetushallituksesta.

Suomessa on oikeus maksuttomaan ateriaan kaikilla, jotka opiskelevat lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa sekä valmentavassa koulutuksessa. Toisen asteen koulutusta järjestetään hyvin moninaisissa ympäristöissä, mutta ruokailu on yhtä lailla järjestettävä kaikkialla. Ruokailusuosituksessa annetaankin vinkkejä ruokailun järjestämiseen esimerkiksi maastossa. Oppimisympäristöjen monipuolisuus tuo erityisiä vaatimuksia myös itse ruoalle: jos opinnot vaativat esimerkiksi sitä, että opiskelija viettää koko päivän ulkona, tämä pitää huomioida.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan, Opetushallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisema ruokailusuositus kuvaa opiskelijaruokailun hyviä käytäntöjä ja antaa vinkkejä ruokailun toteuttamiseen, toimintojen kehittämiseen ja yhteistyöhön.

Suositus on suunnattu koulutuksen ja sitä tukevan toiminnan järjestäjille, oppilaitoksille, opettajille, opiskeluhuollolle, ruokapalveluista vastaaville sekä opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Opiskelijaruokailun suositukset perustuvat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.

Ruokailu on yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

Opiskelijaruokailussa ei ole kyse pelkästä ravinnosta, vaan ruokailutilanteesta ja toimintakulttuurista. Sekä lukion opetussuunnitelma että ammatillisten tutkintojen perusteet nostavat esiin ruokailun merkityksen hyvinvoinnin edistäjänä ja osana oppilaitosten toimintakulttuuria.

– Kyse ei ole vain siitä, että opiskelijat syövät, vaan että he voivat hyvin ja saavat viettää aikaa yhdessä keskellä koulupäivää, kertoo opetusneuvos Jouni Järvinen Opetushallituksesta.

Suosituksessa kannustetaankin entistä enemmän yhteistyöhön opiskelijoiden kanssa, ja siitä löytyy vinkkejä opiskelijoiden osallistamiseen.

– Ruokapalvelun rooli on muutakin kuin ravitsevien ja maittavien aterioiden tuottamista. Se on terveyttä ja kestävyyttä edistävien valintojen helpoksi tekemistä ja säännöllisen syömisen merkityksestä viestimistä, muistuttaa pääsihteeri Arja Lyytikäinen Valtion ravitsemusneuvottelukunnasta.

Suosituksen luonnos oli avoimesti kommentoitavana kesäkuussa 2019. Kommentteja saatiin 55 eri organisaatiolta ja yksityishenkilöltä.

Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin

Ruokailusuositus toiselle asteelle julkistetaan torstaina 10.10.2019 klo 9 Opetushallituksessa. Julkistustilaisuuden avaa opetusministeri Li Andersson.

 

Lisätietoja:

VRN/Pääsihteeri Arja Lyytikäinen, arja.lyytikainen@ruokavirasto.fi puh. 050 409 9860

OPH/Opetusneuvos Marjaana Manninen, marjaana.manninen@oph.fi puh. 029 533 1142 OPH/Opetusneuvos Jouni Järvinen, jouni.jarvinen@oph.fi puh. 029 533 1693

THL/Erikoistutkija Susanna Raulio, susanna.raulio@thl.fi puh. 029 524 8574