Ikääntyneiden ruokailusuositukset uudistetaan – luonnos julkisesti kommentoitavana

14. marraskuuta 2019

Valtion ravitsemusneuvottelukunta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ikääntyneiden ruokailusuosituksia uudistetaan parhaillaan. Suositusten luonnos avautuu nyt julkiseen kommentointiin. Kommentointi on auki maanantaihin 9.12.2019 klo 16.15 saakka.

Suositusten valmistelusta on vastannut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) nimeämä asiantuntijatyöryhmä. Työryhmässä on jäseniä VRN:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajien lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöstä ja yliopistoista sekä asiantuntijoita geriatrian, ravitsemusterapian, gerontologisen ravitsemuksen, vanhuspalvelujen ja hoitotyön, ruokapalvelujen, liikunnan ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aloilta. VRN ja THL julkaisevat suosituksen alkuvuodesta 2020.

Nyt uudistettava ikääntyneiden ruokailusuositus on tarkoitettu valtakunnallisesti kattavaksi laatusuositukseksi, jolla määritetään, miten järjestetään ja tuotetaan laadukkaat ja iäkkäille maistuvat ruokapalvelut, ateriatuotanto ja -tarjonta, jotka myös täyttävät iäkkäiden ravitsemukselliset tarpeet ja edistävät yhdessä syömistä. Lisäksi suositus ohjaa iäkkäiden ravitsemustilan määrittämistä ja seurantaa sekä ravitsemushoitoa iäkkään toimintakyvyn mukaan. Suosituksen avulla levitetään hyviä käytäntöjä ja lisätään tietoa ikääntyneiden ravitsemuksen erityispiirteistä.

Uusi suositus on tarkoitettu ikääntyneiden ruokailusta vastaaville toimijoille julkisissa ja yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa, kotipalvelussa, hoito-, hoiva- ja kuntoutusyksiköissä ja palveluasumisessa sekä palvelujen kilpailuttajille ja päättäjille.

Suositusluonnoksen laatijat pyytävät suosituksista perusteltuja kommentteja, muutos- ja korjausehdotuksia. Kommentointi tapahtuu Webropol-kyselynä. Kommentit esitetään avoimina vastauksina perusteluineen luku kerrallaan, siten että kommentoitava kohta kussakin luvussa täsmennetään sivu- ja rivinumeroon viittaamalla.  

Suositusluonnos julkaistaan suomeksi. Sitä voi kommentoida myös ruotsiksi.

Ikääntyneiden ruokailusuositus ja kommentointilomake:

Suositusluonnos

Kommentointilomake

Lisätietoja:

Ursula Schwab
asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja, professori                
Itä-Suomen yliopisto
puh. 029 445 4528, etunimi.sukunimi@uef.fi

Susanna Raulio
asiantuntijatyöryhmän jäsen, erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
puh. 029 524 8574, etunimi.sukunimi@thl.fi

Arja Lyytikäinen
pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
puh. 050 4099 860, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi