Ravitsemussitoumus-toimintamallia arvioidaan – vastaa kyselyyn ja vaikuta!

12. elokuuta 2021

Ravitsemussitoumus on Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen yhdistetty toimintamalli, joka kannustaa ruoka-alan toimijoita kehittämään elintarvikkeiden ravitsemuslaatua, ruokasuositusten mukaista tarjontaa ruokapalveluissa ja ravitsemusvastuullisia toimintatapoja.

Vuodesta 2017 alkaen käytössä ollutta Ravitsemussitoumus-toimintamallia arvioidaan parhaillaan.  Nyt ruoka-alan toimijoilla on mahdollisuus antaa palautetta sekä kehittämisehdotuksia Ravitsemussitoumus-toimintamallin toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.

Kyselyyn voi vastata viimeistään 29.8.2021 osoitteessa: https://q.surveypal.com/Ravitsemussitoumus

Kyselyyn toivotaan vastauksia laaja-alaisesti ravitsemussitoumuksen tehneiltä toimijoilta, toimintamallin tuntevilta ja myös niiltä, jotka eivät vielä tunne Ravitsemussitoumusta. Samasta organisaatiosta voi olla useita vastaajia organisaation eri tasoilta. Kyselyllä selvitetään henkilökohtaisia näkemyksiä ja vastaukset käsitellään nimettöminä.

Vastaa kyselyyn ja vaikuta! Kaikki palaute on arvokasta.

Kyselyä voi mielellään jakaa eteenpäin.

Arja Lyytikäinen
Pääsihteeri
Valtion ravitsemusneuvottelukunta
arja.lyytikainen@ruokavirasto.fi 

Lisätiedot:
Liisa Pättiniemi-Fagerström, LiForno Oy, liisapf@liforno.fi