Uusi VRN nimetty kaudelle 4.10.2017-3.10.2020

4. lokakuuta 2017

Vastanimitetty valtion ravitsemusneuvottelukunta haluaa palauttaa tutkimusnäytön ruokakeskustelun pohjaksi. Uusi valtion ravitsemusneuvottelukunta on nimitetty ja aloittaa kolmivuotisen toimikautensa lokakuussa. Neuvottelukunta on huolestunut väestön ravitsemuksen eriarvoistumisesta ja lasten ylipainosta sekä siitä, että mielikuvat yhä vahvemmin syrjäyttävät tieteelliseen näyttöön perustuvan tiedon ravitsemuskeskustelussa.

Syyskuussa nimitetyn neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastian Hielm maa- ja metsätalousministeriöstä ja varapuheenjohtajana tutkimusprofessori Suvi Virtanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). Neuvottelukuntaa on tälle kaudelle täydennetty hammaslääketieteen ja elintarvikkeiden riskinarvioinnin asiantuntijoilla.  

Neuvottelukunta jatkaa laajaa yhteistyötä elintarviketeollisuuden, kaupan, joukkoruokailun, järjestöjen, kuntatoimijoiden ja median kanssa tukemalla ravitsemussitoumusten tekemistä. Ravitsemussitoumus on yksi toimenpide, jolla Suomi edistää YK:n kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ravitsemustavoitteiden toteutumista.

– Ravitsemussitoumus on uuden neuvottelukunnan mielenkiintoisin ja ehdottomasti innostavin työkalu. Sen avulla yritykset ja yhteisöt voivat tehdä näkyväksi ravitsemusvastuullista toimintaansa elintarvikkeiden ravitsemuslaadun parantamiseksi, kertoo Hielm. – Hyvän ravitsemuksen edistäminen on kaikkien yhteinen asia.

Vapaaehtoisella ravitsemussitoumuksella toimija, esimerkiksi koulu tai elintarvikkeiden valmistaja voi osoittaa tukevansa terveyttä edistäviä ruokavalintoja toiminnassaan. Tavoitteena on vähentää esimerkiksi kovan rasvan ja suolan käyttöä, edistää kasvisten syöntiä ja lisätä kuidun saantia.

– Tutkimuksen perusteella me tiedämme, että suomalaiset liikkuvat liian vähän ja syövät liikunnan määrään ja energiankulutukseen nähden liian energiapitoista ruokaa. Huolestuttavaa on myös väestön eriarvoistuminen, joka näkyy syömistottumuksissa ja jolla on jo nyt vakavia kansanterveydellisiä vaikutuksia, toteaa Hielm. – Tällä kaudella meidän on erityisesti saatava kohennettua lasten ja nuorten ravitsemusta.

Tieteelliseen näyttöön perustuvat ravitsemussuositukset puoltavat vahvasti paikkaansa

Alkavan kauden neuvottelukunta käynnistää avaamalla uusien varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten julkisen kommentoinnin. Edellinen neuvottelukunta julkaisi toimikaudellaan ruokasuositukset lapsiperheille, korkeakouluopiskelijoille ja kouluruokailuun. Lasten ja nuorten ravitsemussuositusten uudistaminen saadaan päätökseen tänä syksynä. Seuraavaksi valtion ravitsemusneuvottelukunta käynnistää ikääntyneiden ravitsemussuositusten laatimisen.

Tieteelliseen näyttöön perustuvat suositukset ovat tärkeitä. Tästä hyvä esimerkki on neuvottelukunnan toimenpide-esitys maitovalmisteiden ja ravintorasvojen D-vitaminoinnista.

– Tämän suosituksen avulla on merkittävästi parannettu koko väestötasolla D-vitamiinin saantia. Ravitsemuskeskustelussa ovat vallalla vahvasti mielikuviin perustuvat väitteet ja vastavoimana tälle ravitsemusneuvottelukunta haluaa olla vahvistamassa tutkimusnäyttöön perustuvan tiedon levittämistä kansalaisten tietoisuuteen. Tähän tähtäämme myös ajantasaisilla ruokasuosituksilla, kertoo Hielm.

Vuonna 2015 annettiin suositus jodioidun ruokasuolan käytöstä kodeille, joukkoruokailulle ja elintarviketeollisuudelle. Tämän toimenpiteen toteutumisesta ja kattavuudesta saadaan seurantatietoa tulevan talven aikana. Toimikautensa aikana neuvottelukunta laatii kunta- ja aluetason hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen oppaan, jossa kerrotaan ravitsemussuositusten käyttöönotosta ja hyvistä käytännöistä.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on pysyvä asiantuntijaelin, jonka nimittää maa- ja metsätalousministeriö. Sen tehtävänä on ravitsemukseen ja terveyteen liittyvän tieteellisen tutkimusnäytön ja elintarvikkeiden turvalliseen käyttöön liittyvän riskinarvioinnin perusteella edistää ja seurata väestön ravitsemuksen kehittymistä ja antaa tarvittaessa ravitsemussuosituksia väestön ravitsemuksen parantamiseksi ja terveyden edistämiseksi.

Lisätietoja: 

Puheenjohtaja Sebastian Hielm, puh. 050 524 5761, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi 
Pääsihteeri Arja Lyytikäinen, puh. 050 409 9860, etunimi.sukunimi(at)evira.fi

www.vrn.fi

 

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kokoonpano 4.10.2017 – 3.10.2020:

Puheenjohtaja: Sebastian Hielm, elintarviketurvallisuusjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö
Varapuheenjohtaja: Suvi Virtanen, tutkimusprofessori, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Jäsenet:
Minna Huttunen, elintarvikeylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö
Sirpa Sarlio, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö
Marjo Misikangas, ylitarkastaja, Elintarviketurvallisuusvirasto
Johanna Suomi, erikoistutkija, Elintarviketurvallisuusvirasto
Satu Männistö, tutkimuspäällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Marjaana Manninen, opetusneuvos, Opetushallitus
Jaana Laitinen, johtava asiantuntija, Työterveyslaitos
Mikael Fogelholm, professori, Helsingin yliopisto, elintarvike- ja ympäristötieteiden laitos
Ursula Schwab, professori, Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede
Piia Jallinoja, professori, Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, terveyssosiologia
Satu Lahti, professori, Turun yliopisto, hammaslääketieteen laitos
Anne Pihlanto, johtava tutkija, Luonnonvarakeskus
Marjaana Lahti-Koski, terveysjohtaja, Suomen Sydänliitto ry
Elina Särmälä, ruokapalvelujohtaja, Ammattikeittiöosaajat ry

Ravitsemusneuvottelukunnan päätoimisena pääsihteerinä toimii 
Arja Lyytikäinen, MMM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira.