Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kausi käynnistyi

16. tammikuuta 2024

Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) aloitti uuden 3 vuoden toimikauden ja kokoontui ensimmäisen kerran 15.1.2024. Neuvottelukunta on asiantuntijaelin, joka seuraa ja arvioi ravitsemustilannetta ja -politiikkaa Suomessa. VRN:n tehtävänä on myös päivittää kansalliset ravitsemussuositukset vuoden 2024 aikana.

VRN:n puheenjohtajana toimii Ruokaviraston pääjohtaja Leena Räsänen ja varapuheenjohtajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Mika Salminen. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat eri hallinnonaloja, tutkimuslaitoksia, järjestöjä ja elinkeinoelämää.

VRN:n ensimmäisessä kokouksessa 15.1. keskusteltiin ravitsemuspolitiikan edistämisestä suositusten avulla ja siitä, miten kansallisessa ravitsemussuositusten päivitystyössä edetään. Terveyttä edistävä ruokavalio ja ravitsemussuositukset ovat keskeisiä työkaluja, joilla ohjataan ruuan tuotantoa ja kulutusta sekä koko ruokaympäristöä. Terveyttä edistävä ruokaympäristö vaatii yhteiskunnalta toimenpiteitä.

-Terveyttä edistävä ruokaympäristö mahdollistaa hyvät valinnat jokaiselle, myös tiukassa taloudellisessa tilanteessa. Sen kehittäminen vaatii edelleen toimenpiteitä.  Joukkoruokailua toteuttavat tahot, elintarviketeollisuus ja ruokakaupat vaikuttavat suoraan tarjolla olevaan ruokaan, elintarvikkeisiin ja ruokaympäristöön. Myös elintarvikkeiden pakkausmerkintöihin ja markkinointiviestintään tulee kiinnittää huomiota. Suosituksilla edistetään jokaisen kuluttajan mahdollisuuksia tehdä terveyttään edistäviä, ja myös luonnon kannalta kestäviä, valintoja, sanoo VRN:n puheenjohtaja Räsänen.

Ruoan tuotanto ja kulutus vaikuttavat ympäristöömme. Ilmastonmuutos, luontokato ja luonnon voimavarojen ylikulutus vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kaikkialla. Toisaalta, juuri elintavoillamme ja valinnoillamme voimme vaikuttaa elinympäristöömme ja tukea ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, ympäristön ekologista kestävyyttä ja monimuotoisuutta sekä ruokajärjestelmän kestävyyttä. Planetaarinen terveys tarkoittaa, että luonnonjärjestelmien hyvinvointi on kaiken hyvinvoinnin taustalla ja siten ihmisen ja luonnon terveys ja hyvinvointi ovat väistämättä riippuvaisia toisistaan. Ilmastonmuutos, luontokato ja luonnon voimavarojen ylikulutus vaikuttavat ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin kaikkialla.

-Terveellinen ja kestävä elämäntapa on planetaarisen terveyden edistämisen ytimessä: ruokavalintojen kautta jokainen meistä voi vaikuttaa paitsi omaan ja lähipiirinsä terveyteen, myös siihen, että elinympäristömme pysyy hyvinvoivana lapsillemme ja lastenlapsillemme, muistuttaa THL:n Salminen.

VRN:n seuraava kokous on 22.3.2024, jolloin käsitellään kansallisten ravitsemussuosituksien käsikirjoitusluonnosta sekä suositusten jalkauttamista.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta on maa- ja metsätalousministeriön (MMM) alainen asiantuntijaelin, joka asetetaan kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. VRN on sijoitettu Ruokavirastoon.

Lisätietoja VRN:n toiminnasta ja jäsenistä

Lisätietoa:
Satu Jyväkorpi, VRN:n pääsihteeri, satu.jyvakorpi@ruokavirasto.fi p. 029 520 4262