Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteerinä aloittaa Satu Jyväkorpi

30. marraskuuta 2023

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan pysyvänä pääsihteerinä aloittaa 1.12. 2023 dosentti FT Satu Jyväkorpi. Tehtävä on sijoitettu Ruokavirastoon. Satu Jyväkorvella on pitkä kokemus ravitsemukseen liittyvästä hanke-, järjestö- ja tutkimustyöstä.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa: 

  1. toimia väestön ravitsemuksen edistämisen asiantuntijaelimenä
  2. laatia kansalliset ravitsemussuositukset
  3.  tehdä toimenpide-esityksiä ja aloitteita ravitsemuksen ja ruokajärjestelmän parantamiseksi
  4. antaa toimialaan liittyviä lausuntoja
  5. seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia ravitsemukseen, terveyteen ja ruokajärjestelmään.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti valtion ravitsemusneuvottelukunnan seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi 15.11.2023–14.11.2026. Neuvottelukunnan puheenjohtaja on pääjohtaja Leena Räsänen Ruokavirastosta. Varapuheenjohtaja on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Mika Salminen.

Neuvottelukunnan jäsenet ovat ravitsemukseen perehtyneitä asiantuntijoita ja edustavat laajasti ravitsemuskenttää. 

Ravitsemusneuvottelukunnan muut jäsenet

Lisätietoja:

Marjatta Rahkio
Ruokavirasto, elintarvikeketjulinja ylijohtaja, p. 050 3394576, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi