Valtion ravitsemusneuvottelukunta: kuntien on syytä noudattaa ravitsemussuosituksia – lasten terveydellä ei pidä leikkiä

13. marraskuuta 2017

Sotkamon kunnan ympäristö- ja tekninen lautakunta on kädennostoäänestyksellä päättänyt ravitsemussuositusten vastaisesta toimintamallista tarjota lapsille kunnan päiväkodeissa ja peruskouluissa voita ja kevytmaitoa. Valtion ravitsemusneuvottelukunta muistuttaa, että kunnan lakisääteinen tehtävä on edistää asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia. Terveellinen ruoka on investointi lasten tulevaisuuteen.

Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa ruokailun järjestäminen on säädetty laissa. Perusopetuslain 31 §:n mukaan oppilailla on oikeus täysipainoiseen ateriaan. Varhaiskasvatuslain 2 b §:n mukaan lasten on saatava ravitsemustarpeet täyttävää terveellistä ja tarpeellista ravintoa. Tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä ja turvata tasavertaisuus. Kouluruokailu vaikuttaa alueelliseen hyvinvointiin.

– Kunnan tuottamien ruokapalveluiden tehtävä on tukea eri ikäryhmien hyvinvointia ja terveyden edistämistä. Erityisesti huomio on kiinnitettävä herkkiin kohderyhmiin, kuten lapsiin, muistuttaa ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja Sebastian Hielm.

Vuonna 2014 julkaistut kansalliset ravitsemussuositukset perustuvat yhteispohjoismaisiin suosituksiin. Niiden taustalla on mittava tieteellinen näyttö ja yli sadan tieteellisen asiantuntijan työ. Lähdeaineisto kattaa yli 2300 tieteellistä julkaisua. Suomalaisten ravitsemussuositusten taustalla olevaan tieteelliseen työhön voi luottaa. Vastaaviin suosituksiin on päädytty myös lukuisissa muissa maissa sekä EU:n yhteiseurooppalaisissa että kansainvälisissä WHO:n suosituksissa.

Kansallisten ravitsemussuositusten pohjalta on vuoden 2017 alussa julkaistu Syödään ja opitaan yhdessä -kouluruokailusuositus, joka antaa suuntaviivat ruokailun ja ruokakasvatuksen toteuttamiseksi koulussa. Valtion ravitsemusneuvottelukunta painottaa, että julkisin varoin kustannettavissa ruokapalveluissa tulee noudattaa voimassa olevia suosituksia.

Ravitsemussuositusten mukaan päivähoidossa ja koulussa tarjotaan päivittäin rasvatonta D-vitaminoitua maitoa juomaksi aterioilla. Lapsi, joka juo päivässä kolme lasillista rasvaisempaa eli kevytmaitoa saa päivässä voinapillisen verran enemmän energiaa, kuin lapsi, joka nauttii suositusten mukaisesti vastaavan määrän rasvatonta maitoa.  Vuositasolla kevytmaitoa käyttävä leikki-ikäinen saa 52 viikossa 55 viikon energiamäärän. Ylimääräisen energian karsiminen on tärkeää lasten lihavuuden vähentämiseksi.

Suomalaisista lapsista noin 20 prosenttia on ylipainoisia tai lihavia. Lastenkin terveyserot vaihtelevat alueittain ja kainuulaisilla lapsilla ja nuorilla lihavuus on maan keskitasoa yleisempää. Kunnan rooli on pienentää alueellista epätasa-arvoa myös terveyseroissa.

Ravitsemussuositusten mukaan leipärasvaksi suositellaan margariinia, joka sisältää vähintään 60 prosenttia rasvaa ja tästä korkeintaan 30 prosenttia tyydyttynyttä rasvaa. Ravitsemussuositusten mukaisella ruokavaliolla turvataan lapsen kasvun ja kehityksen kannalta välttämättömien rasvahappojen saanti. Lapsi ei tarvitse maidon ja voin kovaa, tyydyttynyttä rasvaa. Kova rasva vaikuttaa epäedullisesti veren rasva-arvoihin, nostaen muun muassa haitallisen kolesterolin määrää veressä. Kova rasva altistaa myös sokeriaineenvaihdunnan häiriöille ja verenpaineen nousulle. Näin tapahtuu jo lapsuudessa, jos ravinnossa on runsaasti kovaa rasvaa.

– Kunnan lakisääteinen tehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Ravitsemussuositukset antavat myös Sotkamon kunnalle hyvän pohjan tehdä vastuullisia ravitsemuspäätöksiä. Kyse on kuntalaisten tulevaisuuden terveydestä ja sairaanhoitokuluista, painottaa Hielm.

Lisätietoja:
pääsihteeri Arja Lyytikäinen, p. 050 409 9860, arja.lyytikainen(at)evira.fi
puheenjohtaja Sebastian Hielm, p. 050 524 5761, sebastian.hielm(at)mmm.fi
varapuheenjohtaja Suvi Virtanen, p. 050 327 9696, p. 029 524 8729, suvi.virtanen(at)thl.fi