Elintarvikevalvonnassa painotetaan puhtaanapitoa ja markkinoinnin valvontaa vuonna 2021

16. helmikuuta 2021

Vuoden 2021 elintarvikevalvonnan valtakunnallisia painopisteitä ovat muuan muassa puhtaanapito, kunnossapito ja markkinoinnin valvonta. Myös valtakunnallinen suolan ja ravintoarvomerkinnän valvontahanke jatkuu 30.6.2021 saakka.

Kunnossapito ja puhtaanapito ovat keskeisiä perusasioita elintarvikehuoneistojen toiminnassa. Jos nämä osa-alueet eivät ole kunnossa, likaisuus ja huonokuntoisuus voivat heikentää elintarviketurvallisuutta. Kunnossapidon ja puhtaanapidon osalta on tavoitteena, että kuntien valvontaviranomaiset tekevät valvontaa yhdenmukaisesti, havaittuihin epäkohtiin puututaan ja varmistetaan, että epäkohdat tulevat korjatuiksi sovituissa aikatauluissa. Yritysten toivotaan kiinnittävän erityisesti huomiota siihen, että elintarvikkeita käsitellään puhtailla välineillä, puhtaissa tiloissa sekä tilat ja laitteet pidetään hyvässä kunnossa.

Elintarvikkeiden markkinoinnin valvonta vakiinnutetaan säännölliseksi osaksi tavanomaista kuntien tekemää elintarvikevalvontaa. Pidemmän tähtäyksen tavoitteena on, että elintarvikealan toimijoita valvotaan tasapuolisesti, elintarvikkeita markkinoidaan lainsäädännön mukaisesti eikä kuluttajia harhaanjohdeta. Säännöllinen valvonta on kaikkien osapuolten etu. Ruokavirasto tarjoaa valvojien työn tueksi koulutusta, ohjeita ja tulkintoja. Ruokavirasto myös viestii elintarvikkeiden markkinoinnista teemalla #Pikkasenlaiton?

Suolan ja ravintoarvon valvontahankkeessa 2019-2021 valvotaan suolan saannin kannalta merkittävien elintarvikkeiden ravintoarvotietoja, merkintöjen säännöstenmukaisuutta ja oikeellisuutta. Samalla tutkitaan erityisesti suolan määrää elintarvikkeissa ja arvioidaan tarvetta ilmoittaa elintarvike voimakassuolaiseksi. Lisätietoja suolan ja ravintoarvojen valvontahankkeesta.