Valtakunnallinen suolan ja ravintoarvon valvontaprojekti 2019 - 2021

Tausta ja tavoitteet 

Ruokavirasto pyrkii osaltaan valvonnan ohjauskeinoin vahvistamaan toimenpiteitä suolankäytön vähentämiseksi väestötasolla ottamalla vuonna 2019 yhdeksi valvonnan painoalueeksi elintarvikkeen suolan ja ravintoarvon valvonnan. Suolan ja ravintoarvon valvontaprojektissa valvotaan suolan saannin kannalta merkittävien elintarvikkeiden ravintoarvotietoja, merkintöjen säännöstenmukaisuutta ja oikeellisuutta. Samalla tutkitaan erityisesti suolan määrää elintarvikkeissa ja arvioidaan tarvetta ilmoittaa elintarvike voimakassuolaiseksi. Näytteitä on tarkoitus ottaa kunnissa yhteensä 120 näytettä. Projektin aikana annetaan ohjeistusta ja neuvontaa elintarvikealan toimijoille ja valvontaviranomaisille erityisesti ravintoarvon ja suolan merkinnöistä. Tarkastukset toteutetaan kunnissa Oiva-tarkastuksina. Ruokavirasto varautuu projektilla ennakkoon EU-tasolla tehtävään mahdolliseen ravintoarvomerkintöjen valvontaa koskevaan maakohtaiseen kyselyyn. Projektin ohella kerätään tietoa myös muista yleisistä elintarvikkeesta annettavista pakollisista tiedoista.

Osallistujatahot ja roolit

Ruokavirasto vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä loppuraportoinnista. Ruokavirasto osallistuu hankkeen toteuttamiseen tekemällä laitostarkastuksia (tarkastuseläinlääkärit) ja 3. maa tuonnin tarkastuksia (rajavalvonta). Ruokaviraston laboratorio vastaa kunnan ja Ruokaviraston ottamien näytteiden tutkimuksista. Tullilaboratorio osallistuu osaltaan hankkeeseen tutkimalla muun muassa tuontiruokaleipien suolapitoisuutta. Aluehallintovirastot osallistuvat hankkeen suunnitteluun ja antavat neuvontaa ja ohjeistusta kunnan elintarvikevalvontaviranomaisille. Kunnan elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksia ja ottavat näytteitä.

Aikataulu

Koronaviruspandemian vuoksi keväällä 2020 alkuperäistä projektin aikataulua jatkettu vuodella eteenpäin - 30.6.2021 asti. 

  • Tarkastukset tehdään 1. heinäkuuta – 30. kesäkuuta 2021 välisenä aikana.
  • Näytteet kerätään 1.8.2019 –30.6.2021 välisenä aikana.

Raportointi

Vuonna 2022 hankkeen tulokset raportoidaan ja jatkontoimenpiteet sovitaan. Tuloksista tiedotetaan yleisellä tasolla. Hankkeen tulokset on tarkoitus käydä läpi valtakunnallisilla elintarvikevalvonnan koulutuspäivillä. Tulokset saattavat vaikuttaa voimakassuolaisuusmerkintää koskevaan lainsäädäntöön ja/tai ravintoarvotietojen ilmoittamista koskevaan ohjeistukseen. Hanke kehittää Ruokaviraston laboratorion valmiuksia tutkia elintarvikkeiden ravintoarvotietoja.

Raportti on valmis 3.2022 mennessä.

Yhteyshenkilöt

ylitarkastaja Tuulikki Lehto ja erikoistutkija Helena Pastell (laboratorio), etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023