Suolapitoisuusselvitys

Elintarvikkeiden suolan ja ravintoarvon valtakunnallinen valvontahanke vuonna 2019 - 2020 (hanketta jatkettu 30.6.2021 saakka)

23.5.2022 loppuraportti: Valtakunnallinen suolan ja ravintoarvon valvontaprojekti 2019-2021 (pdf)
Tutustu myös usein kysyttyihin kysymyksiin.

Tiedote 23.5.2022: Suolan määrää elintarvikkeissa pitää edelleen vähentää

Ruokavirasto käynnisti vuonna 2019 valtakunnallisen suolan ja ravintoarvomerkinnän valvontaprojektin. Projektin kohteena olivat pakkaamattomat ja pakatut elintarvikkeet, joita kansallinen voimakassuolaisuusmerkintä koskee.  Elintarvikkeen kokonaissuolapitoisuuteen lasketaan nykyään sekä lisätty suola että muiden raaka-aineiden natriumpitoisuus suolaksi laskettuna (suola = natrium x 2,5).

Tarkastukset toteutettiin kunnissa ns. OIVA-tarkastuksina; arviointikohdat 13.1 ja 13.2. (laadittu erillinen tarkastuslomake). Projektiin liittyi myös näytteenottoa (näytteitä yht. 120 kpl).

Tarkastuspaikat olivat:

  • vähittäismyyntipaikat (pakkaamattomat)
  • elintarvikkeiden valmistuspaikat (pakatut) sekä
  • tuonti, tulli ja eläinperäisten elintarvikkeiden rajavalvonta (pakatut tuontielintarvikkeet).

Projektin aikataulu:

  • Tarkastukset tehdään 1. heinäkuuta 2019 - 30. kesäkuuta 2021välisenä aikana.
  • Näytteet kerätään 1.8.2019 - 30.6.2021 välisenä aikana.

Valtakunnallinen suolan ja ravintoarvon valvontaprojektimateraali 2019 (LIITE 1), (pdf)

Elintarvikkeiden suolapitoisuusselvitys vuonna 2010

Evira (nyk. Ruokavirasto) selvitti loppuvuodesta 2010, miten elintarvikkeiden pakkauksissa ilmoitettujen suolapitoisuuksien oikeellisuutta varmistetaan toimijoiden omavalvonnassa ja viranomaisvalvonnassa. Selvitykseen vastasi 35 kunnallista valvontayksikköä ja 4 Eviran tarkastuseläinlääkäriä.

Selvityksen kohteena olleiden vuosien (2008 – 2010) tutkimuksissa esiintyi huolestuttavan paljon pakkauksissa ilmoitetun suolapitoisuuden ylityksiä. Runsaan kolmasosan mukaan vastanneista kunnista / tarkastuseläinlääkäreistä toimijoiden omavalvontatutkimuksissa oli havaittu ilmoitetun suolapitoisuuden ylityksiä. Ylityksiä esiintyi myös viranomaistutkimuksissa. Merkillepantavaa on erityisesti leipien suolapitoisuuksien ylittyminen, mikä on huolestuttavaa, koska leivällä on merkittävä osuus kuluttajien päivittäisestä ruokavaliosta.

Vaikka valvontaviranomaisten vastausprosentti jäi verraten alhaiseksi (vajaa 30 %), selvitys antaa kuitenkin viitteitä siitä, että suolapitoisuuksien omavalvontaa ja viranomaisvalvontaa on syytä tehostaa. Kuluttajien tulee voida luottaa suolamerkintöjen oikeellisuuteen, jotta he voivat tehdä oikeansuuntaisia valintoja terveytensä kannalta.

Elintarvikkeiden suolapitoisuuksien valvontaselvitys 2010 (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023