Elintarvikkeiden takaisinvetojen määrä kasvoi edelleen vuonna 2021

24. helmikuuta 2022

Ruokaviraston keräämien tietojen mukaan Suomessa vedettiin elintarvikkeita pois markkinoilta ensi kertaa yli 300 vuonna 2021 (309 tapausta). Takaisinvetojen määrä on kasvussa kuudetta vuotta peräkkäin. Takaisinvetojen määrässä on tapahtunut 16 prosentin nousu edellisvuoteen verrattuna.

Eurooppalaisen, viranomaisten välisen elintarvikevaara-hälytysjärjestelmän, eli RASFFin kautta Suomi sai tiedon suuresta määrästä elintarvikevirheitä, jotka johtivat elintarvikkeiden takaisinvetoihin. Seuraavaksi eniten takaisinvetoja aiheuttivat yritysten omavalvonnassaan löytämät poikkeamat.

Takaisinvetoja ovat perinteisesti aiheuttaneet eniten kolme syytä: mikrobiologiset tekijät, ilmoittamattomat allergeenit sekä kasvien torjunta-ainejäämät.

Etyleenioksidi syynä määrän kasvuun

Etyleenioksidin vuoksi tehtiin yhteensä 72 takaisinvetoa, mikä oli viime vuonna suurin yksittäinen takaisinvetojen syy (23% kaikista tapauksista). Sitä käytetään joissain EU:n ulkopuolisissa maissa mahdollisesti kasvinsuojeluaineena sekä esimerkiksi siementen ja muiden elintarviketeollisuuden kasvipohjaisten raaka-aineiden sterilointiin. Aineen arvellaan pitkään jatkuvassa käytössä lisäävän syöpäriskiä.

Enimmäismääriä useiden elintarvikkeiden etyleenioksidin jäämille on säädetty ns. torjunta-ainejäämäasetuksessa. Lisäksi kesällä 2021 sovittiin EU:n komission johdolla sovellettavista enimmäismääristä etyleenioksidin jäämille lisäaineissa sekä toimintaperiaatteet näiden enimmäismäärien ylittyessä. Etyleenioksidin vuoksi takaisinvetoja tehtiin hyvin erilaisista elintarvikkeista. Tapausten määrä väheni huomattavasti, kun tultiin vuoteen 2022.

Useissa muissakin syyryhmissä takaisinvetoja tehtiin enemmän kuin aiemmin. Mikrobiologiset syyt olivat toiseksi suurin ryhmä takaisinvetojen aiheuttajista.

Bambumateriaalit elintarvikekäytössä takaisinvetojen aiheina

Vuonna 2021 takaisinvetoja aiheutti edellisenä syksynä alkanut bambukuitua tai muita hyväksymättömiä kasvikuituja sisältävien elintarvikekontaktimateriaalien EU-laajuinen valvontahanke. Kohteena oli erityisesti bambua ja muuta kasvipohjaista materiaalia sisältävät mukit ja muut astiat, joiden koostumuksella ei ole hyväksyntää elintarvikekäyttöön.

Takaisinvetoprosessit ovat toimivia ja niin yritykset kuin viranomaisetkin ovat toimineet tehokkaasti kuluttajien terveyden suojelussa. Kuluttajien ei ole syytä olla huolissaan; määräystenvastaiset elintarvikkeet ja kontaktimateriaalit poistetaan aina tehokkaasti, jos niitä on päätynyt myyntiin

Lue lisää:
Tarkempia tietoja vuoden 2021 elintarvikkeiden takaisinvedoista

Lisätietoja: 
ylitarkastaja Mika Varjonen, p. 050 386 8416