Kliinisistä ravintovalmisteista ja äidinmaidonkorvikkeista ilmoitukset nyt myös sähköisesti

23. huhtikuuta 2020

Kliinisistä ravintovalmisteista sekä äidinmaidonkorvikkeista on nyt mahdollista jättää ilmoitus myös Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta perinteisen lomakkeen lisäksi. Palveluun sisäänkirjautuminen edellyttää veroviranomaisten Katso-tunnistetta.

Kliinisellä ravintovalmisteella tarkoitetaan erityisesti valmistettua tai koostettua ja lääkärin valvonnassa tapahtuvaa potilaiden, myös imeväisten, ruokavaliohoitoon tarkoitettua elintarviketta. Se on tarkoitettu ainoaksi tai osittaiseksi ravinnoksi potilaille,

  • joiden tavallisten elintarvikkeiden tai niiden sisältämien tiettyjen ravintoaineiden tai aineenvaihduntatuotteiden nauttiminen, sulatus, imeytyminen, aineenvaihdunta tai erittäminen on puutteellista, huonontunutta tai häiriintynyttä tai
  • joilla on muita lääketieteellisesti määritettyjä ravitsemuksellisia tarpeita ja joiden ravinnonsaantia ei voida turvata pelkästään tavanomaista ruokavaliota muuttamalla.

Äidinmaidonkorvike on elintarvike, joka on tarkoitettu imeväisikäisille ensimmäisten elinkuukausien aikana ja joka yksinään tyydyttää tällaisten imeväisten ravitsemukselliset tarpeet siihen asti, kun otetaan käyttöön soveltuva täydentävä ravinto.

Kliinisen ravintovalmisteen ja äidinmaidonkorvikkeen (lukuun ottamatta proteiinihydrolysaateista valmistettuja äidinmaidonkorvikkeita) markkinoille saattamisesta tulee tehdä ilmoitus joko Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta tai lähettämällä lomake postitse. Ilmoituksen vastaanottamisesta peritään maksu.

Lisätietoja: