Ilmoitus markkinoille saattamisesta

Seuraavista erityisille ryhmille tarkoitetuista elintarvikkeista tulee tehdä ilmoitus:

  1. Äidinmaidonkorvike
  2. Vieroitusvalmiste seuraavissa tapauksissa:
    1. se sisältää muita kuin komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/127 liitteessä II lueteltuja aineita
    2. se on valmistettu proteiinihydrolysaateista
  3. Kliininen ravintovalmiste
  4. Painonhallintaan tarkoitettu ruokavalionkorvike 

Kun edellä mainittu tuote saatetaan ensimmäistä kertaa Suomen markkinoille, on valmistajan, valmistuttajan tai maahantuojan tehtävä siitä ilmoitus Ruokavirastoon. Tuotteen uusista pakkausmerkinnöistä tai hyvin pienistä reseptimuutoksista, joilla ei ole merkitystä ravitsemuksen kannalta, ei tarvitse tehdä uutta ilmoitusta.

Ilmoitus tehdään joko Ruokaviraston sähköisen asiointipalvelun kautta tai lomakkeella. Pakollinen liite on malli tuotteen pakkausmerkinnöistä sekä tarvittaessa valtakirja. 

Ruokavirasto vahvistaa sähköpostiviestillä tai kirjeellä vastaanottaneensa ilmoituksen. Ruokavirasto ei  arvioi tuotteen koostumuksen tai pakkausmerkintöjen lainmukaisuutta. Elintarvikelain mukaan elintarvikealan toimija vastaa siitä, että tuote on säännösten mukainen. Ruokavirasto toimittaa ilmoitukset kuntaan ja tulliin valvontaa varten.

Maksut

Erityiselle ryhmälle tarkoitettua elintarviketta koskevan ilmoituksen vastaanottamisesta peritään Maa- ja metsätalousministeriön maksuasetuksen mukainen maksu (Maa- ja metsätalousministeriön asetus Ruokaviraston maksullisista suoritteista). Lisätietoa maksuista löydät Ruokaviraston hinnastosta.

Jos ilmoituksen käsittely joudutaan keskeyttämään puuttuvien tietojen vuoksi tai lähetetty ilmoitus perutaan, peritään puolet käsittelymaksusta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023