Ruokavirasto ja Tukes testauttivat pikkulasten muovisia juomapulloja – yksi juomapullo kymmenestä testatusta todettiin vaaralliseksi

12. tammikuuta 2022

Ruokavirasto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) testauttivat pikkulasten juomapulloja Tullilaboratoriossa. Yhdessä juomapullossa todettiin vakava turvallisuuspuute. Vetotestissä pullon korkin suukappale irtosi, mistä voi aiheutua lapselle tukehtumisvaara. Yritykset poistivat juomapullon vapaaehtoisesti markkinoilta.

Vaarallisen juomapullon nimi on ZEFAL LITTLE Z 350 ml ja tuotetta myyneet yritykset ovat Oy Huntteri Ab ja Cycle Service Nordic Oy. Juomapullo on poistettu markkinoilta. Lisäksi yritykset ovat julkaisseet ilmoituksia vaarasta ja pyytäneet kuluttajia palauttamaan tuotteet liikkeisiin. Lisätietoja saa Tukesin markkinavalvontarekisteristäLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä.

Juomapulloista ei liuennut haitallisia aineita

Valvontahankkeessa ostettiin näytteeksi 10 erilaista ulkonäkönsä perusteella lapsille tarkoitettua juomapulloa, joista varmistettiin sekä kuluttajaturvallisuuslainsäädännön että elintarvikekontaktimateriaaleja koskevan lainsäädännön vaatimusten toteutuminen. Kunnalliset elintarvikevalvontayksiköt keräsivät näytteet keväällä ja kesällä 2021. 

Tullilaboratoriossa testattiin juomapullojen rakenteellisia, mekaanisia ja kemiallisia ominaisuuksia. Esimerkiksi liukeneeko niistä haitallisia aineita, onko pieniä irtoavia osia tai sormiloukkuja aiheuttavia osia, ovatko kahvat ja kiinnittimet vaatimustenmukaisia ja onko niissä vaaraa aiheuttavia naruja tai silmukoita. 

Kaikki juomapullot täyttivät tutkituilta osin kemialliset vaatimukset. Juomapullosta ei siirtynyt juomiin haitallisia aineita, kuten Bisfenoli A:ta. Yhdeksästä juomapullosta ei löytynyt myöskään mekaanisia puutteita.

– Kuluttaja voi vaikuttaa juomapulloista tulevaan kemialliseen riskiin myös itse. Kuluneet ja pinnaltaan rikkinäiset pullot kannattaa hävittää ja korvata uudemmilla ja ehjillä pulloilla, sanoo ylitarkastaja Merja Virtanen Ruokavirastosta. 

– Noudata myös juomapullojen pakkausmerkintöjä ja käytä mikroaaltouunissa vain sinne soveltuvia pulloja, Virtanen muistuttaa.

– Ennen kuin annat juomapullon lapsen suuhun, kannattaa tarkistaa, ettei pullon korkin suukappale irtoa, neuvoo ylitarkastaja Anni Sulopuisto Tukesista. 

Lasten juomapullojen on oltava turvallisia sekä kemiallisilta että mekaanisilta ominaisuuksiltaan

Lasten juomapullojen pitää olla turvallisia ja vaatimustenmukaisia. Niistä ei esimerkiksi saa irrota haitallisia aineita eikä niissä saa olla irtoavia pieniä osia, joihin lapsi saattaa tukehtua. Valmistajalla ja maahantuojalla tulee olla tuotteita koskeva vaatimustenmukaisuusilmoitus, jossa he vakuuttavat tuotteen olevan säädösten mukainen.  

Maahantuojalta pyydettiin tarkastettavaksi juomapullojen vaatimustenmukaisuusilmoitukset ja muoviasetuksen mukaiset testitulokset. Lisäksi tarkastettiin juomapullojen pakkausmerkinnät ja jäljitettävyys. Juomapullojen vaatimustenmukaisuusilmoituksissa oli jonkin verran puutteita. Eniten puutteita todettiin rajoituksin sallittujen ainesosien ilmoittamisessa. 

Yhdeksässä tapauksessa kymmenestä yritys pystyi esittämään jäljitettävyyteen liittyvät toimitusasiakirjat.  Suurimmassa osassa jäljitettävyys voitiin todeta myös itse tuotteesta tai sen pakkausmerkinnöistä. 

Viranomainen valvoo tuotteiden turvallisuutta pistokokein, tuotteita ei ennakkotarkasteta

Tuotteiden turvallisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jakelija. Viranomaiset eivät tarkista tuotteita ennakkoon, vaan valvonta on pistokokeenomaista ja riskiperusteista. 

Tukes valvoo Suomessa kulutustavaroiden turvallisuutta. Ruokaviraston vastuulle kuuluu elintarvikekontaktimateriaalien kemiallisen turvallisuuden valvonnan ohjaus Suomessa. Kunnalliset elintarvikevalvontayksiköt tekevät kontaktimateriaalialan yrityksissä käytännön valvontaa kukin omalla valvonta-alueellaan. 

Lisätietoja: 

ylitarkastaja Merja Virtanen, Ruokavirasto, p. 050 386 8436 (juomapullojen kemiallinen turvallisuus) 
Ruokavirasto: pikkulasten juomapullojen turvallisuus 2021
Linkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä

ylitarkastaja Anni Sulopuisto, Tukes, p. 050 465 6846 (juomapullojen mekaaninen turvallisuus, markkinoilta poistettu juomapullo)
Tietoja markkinoilta poistetuista tuotteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristäLinkki toiselle sivustolleAvautuu uudessa välilehdessä

Tukesin ja Ruokaviraston asiantuntijat vastaavat mahdollisiin kysymyksiin Teamsissä torstaina 13.1. klo 12–12.45.

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä