Pikkulasten juomapullojen turvallisuushanke 2021

Ruokavirasto ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes toteuttivat vuonna 2021 lasten muovisten juomapullojen turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta koskevan valvontahankkeen. Valvontahankkeessa otettiin näytteeksi 10 kpl erilaista ulkonäkönsä perusteella lapsille tarkoitettua juomapulloa, joista varmistettiin sekä kuluttajaturvallisuuslainsäädännön että elintarvikekontaktimateriaalilainsäädännön vaatimusten toteutuminen. Näytteiden lisäksi tarkastettiin juomapullojen vaatimustenmukaisuutta osoittavat asiakirjat sekä jäljitettävyys.

Juomapullot todettiin tutkituilta osin kontaktimateriaalilainsäädännön mukaiseksi kemialliselta laadultaan. Hankkeen otoksen perusteella voidaan olettaa, että pikkulasten juomapullojen kemiallinen turvallisuus on hyvällä tasolla Suomessa.

Tuotteiden turvallisuudesta vastaavat valmistaja, maahantuoja ja jakelija. Viranomaiset eivät tarkista tuotteita ennakkoon, vaan valvonta on pistokokeenomaista ja riskiperusteista.

Tukes valvoo Suomessa kulutustavaroiden turvallisuutta. Ruokaviraston vastuulle kuuluu elintarvikekontaktimateriaalien kemiallisen turvallisuuden valvonnan ohjaus Suomessa. Kunnalliset elintarvikevalvontayksiköt tekevät kontaktimateriaalialan yrityksissä käytännön valvontaa kukin omalla valvonta-alueellaan.

Hankkeen toteutus

Kunnalliset elintarvikevalvontayksiköt toteuttivat samanaikaisesti molempien edellä mainittujen virastojen näytteenoton sekä elintarvikevalvontaviranomaiselle kuuluvan tarkastuksen.

Näytteenotto ja tarkastukset toteutettiin keväällä ja kesällä 2021. Näytteet tutkittiin Tullilaboratoriossa.

Näytteitä otettiin yhteensä 10 kpl. Yksi näytteistä oli saman juomapullon kaksi eri värivaihtoehtoa. Näytteeksi otetut juomapullot olivat seuraavat:

 • Inex Partners: STOR juomapullo cars race ready 0,4 l/ Tritan muovi, polypropeeni (PP), termoplastinen kumi (TPR), silikoni 
 • Inex Partners: Stor Juomapullo Frozen 0,48 L / polypropeeni (PP)
 • Martinex Oy / Muumi hahmot juomapullo 3,5 dl / polypropeeni (PP), polyeteeni (PE), tritaani, silikoni
 • Tammer Brands Oy / LOL juomapullo 400 ml/PCTG
 • Tokmanni / Harjoitusmuki Easy Start 120ml / polypropeeni (PP), polyeteeni (PE), Silikoni
 • Lastentarvike Oy / Lasten juomapullo, Emma Pillipullo 125 ml, harmaa / polypropyleeni (PP), polyetyleeni (PE), silikoni
 • Kesko Oyj / Pirkka tuttipullo / polypropeeni (PP 05)
 • Huntteri Oy Ab / Zefal juomapullo 350 ml Little Z / polyeteeni (PE)
 • Kärkkäinen Web Oy / Zoo Straw Bottle – Unicorn / polypropyleeni (PP)
 • XXL /Contigo Gizmo Flip juomapullo / materiaalitietoa ei ollut saatavilla

Lisäksi tarkastettiin vain vaatimustenmukaisuuteen liittyvät asiakirjat seuraavasta tuotteesta:

 • A-T Lastenturva /Juomapullo pillillä, 3Sprouts juomapullo pillillä (350 ml), Kettu / polypropyleeni (PP)

Juomapulloista pyydettiin maahantuojalta tarkastettavaksi myös näytteeksi otettujen juomapullojen vaatimustenmukaisuusilmoitukset. Lisäksi tarkastettiin juomapullojen jäljitettävyys.

Juomapullojen kemiallisten tutkimusten tutkimustulokset 

Kaikki näytteeksi otetut pikkulasten juomapullot täyttivät tutkituilta osin kemialliset vaatimukset.

Kaikista juomapullosta tutkittiin aineiden kokonaissiirtymä (kokonaismigraatio) sekä Bisfenoli A:n ominaissiirtymä. Tutkimukset tehtiin Tullilaboratoriossa standardin CEN/TS 13130-13 mukaisella menetelmällä. Tutkimuksissa käytettiin testiaineena (simulanttina) 3% etikkahappoliuosta ja testiolosuhteena 24 h 40 oC.

Muovisen kontaktimateriaalin, joita juomapullotkin ovat, on täytettävä yleiset vaatimukset kemiallisen koostumuksen pysyvyyden suhteen sekä materiaalikohtaisen muoviasetuksen mukaiset vaatimukset ja kokonaismigraatiota (kokonaissiirtymä elintarvikkeeseen) ja yksittäisten ainesosien ominaismigraatiota (ominaissiirtymä elintarvikkeeseen) koskevat raja-arvot.  Kokonaismigraatio ei saa ylittää 10 mg/dm2 tai pikkulasten kontaktimateriaalien kyseessä ollessa 60 mg/kg. Osalle muoviasetuksen hyväksyttyjen monomeerien ja muiden lähtöaineiden sekä lisäaineiden listalla oleville aineille on annettu niiden ominaismigraatiota koskevat raja-arvot. Bisfenoli A:ta ei saa käyttää pikkulapsille ja imeväisille tarkoitettujen polykarbonaattimuovista valmistettujen juomapullojen ja juomamukien valmistuksessa lainkaan. Muiden muovituotteiden osalta sen enimmäismigraatio elintarvikkeeseen ei saa ylittää 0,05 mg/kg.

Juomapullojen mekaanisen turvallisuuden tutkimustuloksista voi kysyä tarkemmin Tukesista. 

Tarkastusten tulokset

Vaatimustenmukaisuusilmoitukset

Muovisen kontaktimateriaalin kaupan kaikissa vaiheissa, lukuunottamatta vähittäismyyntivaihetta, tulee kulkea mukana ns. vaatimustenmukaisuusilmoitus. Se on tuotteen valmistajan tai maahantuojan laatima vakuutus, joka osoittaa muovisen materiaalin tai tarvikkeen täyttävän kehysasetuksen yleiset vaatimukset sekä lisäksi muoviasetuksen erityiset vaatimukset.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksen sisällöstä on säädetty muoviasetuksessa ja ohjeistettu EU-komission laatimassa vaatimustenmukaisuusilmoitusohjeessa. Juomapullojen vaatimustenmukaisuusilmoitusten sisältö tarkastettiin näiden mukaisesti.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksia tarkastettiin yhdeksän. Ilmoitukset kuitenkin koskivat kymmentä juomapulloa, koska kaksi näytteistä olivat saman pullon eri värivaihtoehtoja, joilla oli yhteinen vaatimustenmukaisuusilmoitus. Kahden näytteen osalta vaatimustenmukaisuusilmoitus jäi jälkitoimitukseen, mutta toinen niistä toimitettiin ja on otettu huomioon sisällön tarkastelussa.

Vaatimustenmukaisuusilmoitusten sisällöt tarkastettiin ja niissä havaittiin jonkin verran puutteita. Yksi vaatimustenmukaisuusilmoitus oli vanhentunut ollen yli seitsemän vuotta vanha. Ruokaviraston suosituksen mukaan vaatimustenmukaisuusilmoitukset tulisi olla alle kolme vuotta vanhoja, koska tässä ajassa yleensä on jo tapahtunut muutoksia tuotteista koskevassa lainsäädännössä ja todennäköisesti myös tuotteiden raaka-aineissa.

Alla olevasta kuvasta on nähtävissä vaatimustenmukaisuusilmoitusten sisältöä koskevia tietoja. Eniten puutteita todettiin rajoituksin sallittujen ainesosien ilmoittamisessa (50% tarkastetuista vaatimustenmukaisuusilmoituksista). Rajoituksin sallitut ainesosat pitää aina ilmoittaa muovisesta kontaktimateriaalista sekä vakuuttaa, että niiden siirtymät elintarvikkeeseen jäävät alle muoviasetuksen raja-arvojen. Jos rajoituksin sallittuja aineita ei ole käytetty, pitää sekin ilmoittaa vaatimustenmukaisuusilmoituksessa.

Vain kahdessa vaatimustenmukaisuusilmoituksessa oli ilmoitettu sisältääkö juomapullo ns. dual-use aineita. Dual-use aineilla tarkoitetaan elintarvikelisäaineita ja -aromeja, joita käytetään myös kontaktimateriaalin valmistamisessa. Jos niitä on käytetty, siitä tulee ilmoittaa vaatimustenmukaisuusilmoituksessa. Jos niitä ei ole käytetty, siitä ei tarvitse ilmoittaa. Tarkastuksen tuloksesta ei voi siten suoraan vetää johtopäätöstä, että käytetyt elintarvikelisäaineet tai -aromit olisi jätetty ilmoittamatta.

imagep3tjq.png

Kuva 1. Vaatimustenmukaisuusilmoitusten sisältötiedot

Jäljitettävyys

Jäljitettävyys on oleellinen osa kontaktimateriaalien turvallisuutta. Kontaktimateriaaleja koskevan kehysasetuksen mukaan alan toimijalla pitää olla käytössään järjestelmät ja menettelyt, joiden avulla ne voivat kartoittaa yritykset, joista ja joihin materiaaleja ja tarvikkeita on toimitettu. Valmistajan ja maahantuojan on siis tiedettävä mistä tuotteen materiaalit tulevat ja mihin valmiit tuotteet lähtevät.

Jäljitettävyys toteutui lähes kaikissa juomapulloissa lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Yhdeksälle juomapullolle  yritys pystyi esittämään toimitusasiakirjat, joista jäljitettävyys oli osoitettavissa. Kahdeksan juomapullon  osalta jäljitettävyys voitiin todeta myös itse tuotteesta tai sen pakkausmerkinnöistä. Kahdeksan näytteen osalta vaatimustenmukaisuuteen liittyvät asiakirjat oli yhdistettävissä itse tuotteeseen. Yhden juomapullon osalta tietoja ei ollut täytetty tarkastuslomakkeeseen.

Toimijoille annettu ohjaus

Neuvontaa ja ohjausta annettiin kahdeksalla tarkastuksella ja kehotus yhdellä tarkastuksella. Määräyksiä ei annettu yhtään. Kehotus annettiin vaatimustenmukaisuusilmoituksen puuttumisesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023