Elintarvikekontaktimateriaalitoiminnan valvonta

Kontaktimateriaalien turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden valvonta niitä valmistavissa, jatkojalostavissa, maahantuovissa ja tukkukauppaa harjoittavissa yrityksissä

Kontaktimateriaalitoimijoiden valvonnassa huomioidaan riskiperusteisuus. Valvonta priorisoidaan ensisijaisesti niihin toimijoihin, jotka valmistavat tai jatkojalostavat kontaktimateriaaleja sekä markkinoivat tuotteitaan laajemmalle tai joiden tuotteita käytetään laajasti.

Valvonta suunnitellaan tuote edellä ja siinä priorisoidaan:

 • Suoran kosketuksen kontaktimateriaaleja
 • Pikkulapsille tarkoitettuja kontaktimateriaaleja
 • Rasvaiseen elintarvikekosketukseen tulevia kontaktimateriaaleja
 • Kuumaan elintarvikekosketukseen tulevia kontaktimateriaaleja
 • Erittäin happamaan elintarvikekosketukseen tulevia materiaaleja
 • Pitkään elintarvikekosketukseen tarkoitettuja kontaktimateriaaleja
 • Kierrätysmateriaaleista valmistettavia kontaktimateriaaleja
 • Kontaktimateriaaleja, joiden valmistuksessa on käytetty pintabiosidejä tai dual-use aineita

Prosessin valvonta kuuluu oleellisena osana valmistuksen valvontaan ja siihen sisältyy mm.

 • Hyvien tuotantotapojen varmistamiseksi laaditun laadunhallintajärjestelmän / omavalvonnan toimivuuden tarkastaminen;
 • Prosessin kulku sekä siihen kuuluvat mahdolliset kriittisten hallintapisteiden ja  seurantapisteiden valvonta (HACCP);
 • Lisäaineiden ynnä muiden kemiallisten aineiden lisäämisen valvonta;
 • Kierrätysmateriaaliprosessien valvonta – kierrätysraaka-aineen lähteet ja puhdistaminen (dekontaminaatio);
 • Painatukseen liittyvän set off ilmiön estämisen valvonta.

Asiakirjavalvontaan kuuluu mm.

 • Kontaktimateriaalien turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta osoittavien asiakirjojen tarkastus, esim. vaatimustenmukaisuusilmoitukset, tutkimustulokset, riskinarvioinnin tulokset, tiedot käytettävistä kemikaaleista ja muut mahdolliset tausta-asiakirjat.
Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023