Elintarvikekontaktimateriaalien valvonta

Kontaktimateriaalien turvallisuutta ja muuta vaatimustenmukaisuutta valvotaan Suomessa elintarvikevalvonnan toimesta. Valvontaa tehdään EU:n kehysasetuksen 1935/2004 kontaktimateriaaleille asettamien vaatimusten toteutumisen valvomiseksi. Valvonnan tarkoituksena on suojella ihmisiä vaarallisilta kemikaaleilta sekä vähentää/minimoida ihmisten altistumista kontaktimateriaaleista elintarvikkeisiin siirtyville kemiallisille aineille.  

Ruokavirasto vastaa valvonnan johtamisesta ja ohjauksesta koko Suomen alueella. Kunnalliset elintarvikevalvojat tekevät tarkastuksia sekä kontaktimateriaalitoimijoiden luona että valvovat kontaktimateriaalien käyttöä elintarvikkeita käsittelevissä yrityksissä eli hyväksytyissä ja ilmoitetuissa elintarvikehuoneistoissa.

Suomen elintarvikelaki 297/2021 antaa kunnalliselle elintarvikevalvonnalle laajat oikeudet tehdä valvonnan edellyttämiä tarkastuksia, tutustua asiakirjoihin sekä päästä paikkoihin, joissa toimintaa harjoitetaan, ottaa maksutta näytteitä sekä saada tietoonsa toimintaa koskevia tietoja. Elintarvikevalvonnalla on myös velvollisuus ohjata/neuvoa toimijoita yleisellä tasolla sekä antaa tarvittaessa kehotuksia,määräyksiä ja kieltoja, mikäli tarkastuksella havaitut puutteet sitä edellyttävät.

Oman kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön yhteystiedot löytyvät seuraavan linkin takaa valitsemalla oma kunta hakuvalikosta: elintarvikeala>ota-yhteytta-elintarvikevalvontaan/

Ruokavirasto on laatinut valvontaohjeet sekä kontaktimateriaaliyritysten valvontaan että kontaktimateriaalien turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden valvontaan elintarvikehuoneistoissa. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita koskevat valvontaohjeet on tarkoitettu elintarvikelain mukaisille viranomaisille kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi, elintarviketurvallisuuden valvontamenettelyjen yhtenäistämiseksi, ja toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi.

Näistä ohjeista on hyötyä myös alan toimijoille niiden laatiessa hyvien tuotantotapojen edellyttämää laadunhallintajärjestelmää tai omavalvontasuunnitelmaa.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023