Publications

This part contains study material on hygiene proficiency that has been supplied to Finnish Food Authority. The material is listed in alphabetical order according to the author/publisher.

Note, that the food legislation has been reformed since 2021. Older publications may contain references to the outdated legislation. Finnish Food Authority is not responsible for the content of materials published by other parties.

 

 • Hatakka M, Pakkala P, Siivonen P, Turja M. Elintarvikehygienia, hygieniaosaaminen ja omavalvonta. WSOY 2004.
 • Ijäs T, Saloniemi M. Hallitse elintarvikehygienia, Hygieniakonsultointi Välimäki 2016, http://www.hygieniakonsultti.fi/
 • Korkeala, H. (toim.) Elintarvikehygienia - Ympäristöhygienia, elintarvike- ja ympäristötoksikologia. WSOY ISBN: 978-951-0-33469-0
 • Koulutuskeskus Optima. Hygieniaosaaminen. p. 06- 7855222
 • Laukkanen M., Elintarvikehygienian perusteet, ISBN 978-952-67397-3-1, SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/
 • Laukkanen M., Basic Facts of Food Hygiene, ISBN 978-952-67397-5-5, SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/
 • Laukkanen M., Grunderna i livsmedelshygien, ISBN 978-952-99108-8-5, SEFO-konsultointi 2009. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/   
 • Laukkanen M., Osnovy gigieny produktov pitanija (venäjä), ISBN 978-952-67397-6-2, SEFO-konsultointi 2014. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/    
 • Laukkanen M., Toiduainete hügieeni põhialused (viro), ISBN 978-952-99108-9-2, SEFO-konsultointi 2009. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/
 • Laukkanen M., Shipin weisheng de jichu (kiina), ISBN 978-952-67397-0-0, SEFO-konsultointi 2010. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/      
 • Laukkanen M., Temel gida hijyen kilavuzu (turkki), ISBN 978-952-67397-1-7, SEFO-konsultointi 2010. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/       
 • Laukkanen M., Sukhaanamai phalittaphan aahaan (thai), ISBN 978-952-67397-8-6, SEFO-konsultointi 2016. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/   
 • Laukkanen M., Higiene alimenticia – datos básicos (espanja),  ISBN 978-952-67397-4-8, SEFO-konsultointi 2012. Lisätiedot ja tilaukset:  http://www.sefo-konsultointi.fi/
 • Laukkanen M:, asāsiyyāt hayjīniyā al-aghziya (arabia), ISBN 978-952-67397-7-9, SEFO-konsultointi 2015. Lisätiedot ja tilaukset: http://www.sefo-konsultointi.fi/
 • Maija-Liisa Välimäki: Hyvät käytännöt ravitsemis- ja puhtauspalveluissa, 2012, JHL-TSL. Voi tilata osoitteesta: http://www.tsl.fi/julkaisut/tyoelama/
 • Osaamistehdas Oy: Harjoittele.fi - Treenaussivusto http://www.harjoittele.fi/, Trainify.fi - Training site http://www.trainify.fi/
 • Peltosaari. Ruokatalouden ja puhtaanapidon mikrobiologia ja hygienia 3. Helsinki: Edita 1996.
 • Penttilä PL. Ruoan riskit. Juva: WSOY 1998.
 • Pönkä A. Ruokamyrkytykset ja elintarvikehygienia. Helsinki: Suomen ympäristöterveys Oy 1999.
 • Rahkio M, Virtalaine T, Suontamo T, Teirmaa S, Wirtanen G, Salo S, Syyrakki S. Pintahygieniaopas. 6. uudistettu painos. Julkaisija: Elintarvike ja Terveys-lehti. http://www.elintarvikejaterveys.fi/, puh. (02) 630 4920
 • Sprenger Richard A. Elintarvikehygienian käsikirja.
 • Sprenger Richard A. The Food Hygiene Handbook. Highfield Publications15th Edition 2002
 • Sukuvaara, T., Selkokielinen hygieniapassi opetusmateriaali internetissä. Sopii jokaiselle; suomenkieltä äidinkielenään sekä vieraana kielenä puhuville. Tukea ja neuvoja tarvittaessa ilman lisämaksua. http://www.hygieniapassiverkossa.fi/
 • Sukuvaara, T., Study for Hygiene Passport online in English. Support provided without extra charge. http://www.onlinehygienepassport.fi/frontpage
 • Taipale Marianne. Abc elintarvikehygieniaan 2007.p. 040-5634227
 • Taipale Marianne. Abc i livsmedelshygien 2007. p. 040-5634227 mariannetaipale@hotmail.com
 • Tuomisto Marika. HYGIS-opiskelumateriaali ladattavaksi Android-puhelimeen ja Android-tablettiin. 2016. www.hygis.fi
 • Välikylä Tapio (toim.). Hygieniaopas - Elintarvikehygienian perusteet. 16. uudistettu painos, 2013. ISBN 978-952-9637-51-5. Julkaisija: Elintarvike ja Terveys-lehti. http://www.elintarvikejaterveys.fi/, puh. (02) 630 4920
 • Välimäki M-L, Laakso E-L. Ruokaa hygieenisesti. Oph 2014.
Page last updated 5/4/2022