Hygieniapassin voimassaolo

Hygieniaosaamisesta säädetään elintarvikelaissa. Lain mukaan hygieniapassi on voimassa toistaiseksi. "Toistaiseksi voimassa" oleva tarkoittaa, että hygieniapassi on voimassa siihen asti, kunnes tilanne kenties joskus lainsäädännön muutoksella muutetaan ja hygieniapassille mahdollisesti näin asetetaan jokin tietty voimassaoloaika.

Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi siitä hetkestä alkaen, kun se on myönnetty. Myöntämispäivämäärä on sama, kuin testipäivämäärä.

Jos hygieniapassin molemmat osiot katoavat, eikä hygieniapassitestaajalla, joka on myöntänyt alkuperäisen hygieniapassin, ole enää testilomaketta arkistoituna, ei testaaja pysty myöntämään uutta hygieniapassia.

Jos on kyse tutkinnon tai koulutuksen perusteella myönnetystä hygieniapassista, on myöntämispäivämäärä sama päivä, kun testaaja on tehnyt tilauksen. HUOM! Hygieniapassia ei saa soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 lähtien (elintarvikelaki 297/2021). Kaikkien henkilöiden, jotka työskentelevät elintarvikehuoneistossa ja käsittelevät siellä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, täytyy suorittaa hygieniapassitesti hyväksytysti saadakseen hygieniapassin. 31.12.2019 mennessä tutkintojen tai koulutusten perusteella myönnetyt hygieniapassit ovat voimassa, jos hygieniapassi on tallessa. Jos hygieniapassin molemmat osiot eli sekä kortti että paperitodistus katoavat tai nimi on muuttunut, täytyy hygieniapassitesti suorittaa hyväksytysti, jotta saa uuden hygieniapassin. 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022