Hygieniapassin voimassaolo

Hygieniaosaamisesta säädetään elintarvikelaissa. Lain mukaan hygieniapassi on voimassa toistaiseksi. "Toistaiseksi voimassa" oleva tarkoittaa, että hygieniapassi on voimassa siihen asti, kunnes tilanne kenties joskus lainsäädännön muutoksella muutetaan ja hygieniapassille mahdollisesti näin asetetaan jokin tietty voimassaoloaika.

Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi siitä hetkestä alkaen, kun se on myönnetty. Myöntämispäivämäärä on sama, kuin testipäivämäärä.

Jos hygieniapassin molemmat osiot katoavat, eikä hygieniapassitestaajalla, joka on myöntänyt alkuperäisen hygieniapassin, ole enää testilomaketta arkistoituna, ei testaaja pysty myöntämään uutta hygieniapassia.

Jos on kyse tutkinnon tai koulutuksen perusteella myönnetystä hygieniapassista, on myöntämispäivämäärä sama päivä, kun testaaja on tehnyt tilauksen. Tässä tapauksessa kadonneen hygieniapassin tilalle voi kuka tahansa testaaja myöntää uuden, jos asiakas toimittaa testaajalle oikeaksi todistetun kopion tutkintotodistuksesta opintorekisteriotteineen.