Miten saan uuden hygieniapassin?

Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat tekevät hygieniapassien uusintatilauksia esimerkiksi, jos hygieniapassi on kadonnut tai nimi on muuttunut. Huomioithan, että Ruokavirastolta ei voi tilata hygieniapassia.

Jos olet suorittanut hygieniapassitestin hyväksytysti ja et saa hygieniapassia hygieniapassitestaajaltasi, ota suoraan yhteyttä omaan testaajaasi mahdollisimman pian testin jälkeen. Voit selvittää asian testaajasi kanssa. Testaaja tilaa tarvittaessa sinulle hygieniapassin uudestaan.

Huom! Hygieniapassia ei saa soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 lähtien (elintarvikelaki 297/2021). 31.12.2019 mennessä tutkintojen tai koulutusten perusteella myönnetyt hygieniapassit ovat voimassa, jos hygieniapassi on tallessa eikä henkilötiedot ole muuttuneet. Hygieniapassin uusintatilaus tutkinnon tai koulutuksen perusteella ei ole mahdollista. Hygieniapassitesti täytyy suorittaa hyväksytysti, jotta saa uuden hygieniapassin. 

Hygieniapassin toinen osa (kortti tai paperitodistus) on kadonnut

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan.
 2. Toimita hygieniapassitestaajalle tallessa oleva hygieniapassin osa (kortti tai paperitodistus).
 3. Hygieniapassitestaaja myöntää uuden hygieniapassin.

Hygieniapassin molemmat osat (sekä kortti että paperitodistus) ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa alle 5 vuotta

 1. Ota yhteyttä siihen Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan, jonka järjestämässä hygieniapassitestissä olet ollut ja joka myönsi sinulle alkuperäisen hygieniapassin.
 2. Jos olet suorittanut hygieniapassitestin alle 5 vuotta sitten, voi hygieniapassitestaajasi myöntää sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajasi on arkistoinut sinun testilomakkeen, jonka perusteella hän pystyy myöntämään sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) viisi vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin.

Hygieniapassin molemmat osat (sekä kortti että paperitodistus) ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa yli 5 vuotta

Hygieniapassitesti on suoritettava uudelleen.

Löytyneet hygieniapassin osat

Löytyneet hygieniapassit toimitetaan Ruokavirastoon, joka toimittaa ne hygieniapassitestaajille, jotka ovat ne myöntäneet. Testaajat säilyttävät niitä 3 kuukautta.

Hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus) tai toinen osa on tallessa

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan.
 2. Toimita hygieniapassitestaajalle hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus) tai tallessa oleva osa.
 3. Toimita hygieniapassitestaajalle virallinen todistus, josta nimen tai syntymäajan muutos käy ilmi. Toimita se joko paperisena tai sähköisesti. Todistus voi olla:
  • poliisin, maistraatin, Väestörekisterikeskuksen tai seurakunnan myöntämä todistus tai virkatodistus
  • Suomi.fi-palvelusta saatava todistus henkilötiedoista siten, että tiedoissa näkyy nykyinen ja edellinen nimi tai syntymäaika
  • vanha ja uusi henkilöllisyystodistus.
 4. Hygieniapassitestaaja myöntää sinulle uuden hygieniapassin.

Hygieniapassin molemmat osat (sekä kortti että paperitodistus) ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa alle 5 vuotta

 1. Ota yhteyttä siihen Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan, jonka järjestämässä hygieniapassitestissä olet ollut ja joka myönsi sinulle alkuperäisen hygieniapassin.
 2. Toimita hygieniapassitestaajalle virallinen todistus, josta nimen tai syntymäajan muutos käy ilmi. Toimita se joko paperisena tai sähköisesti. Todistus voi olla:
  • poliisin, maistraatin, Väestörekisterikeskuksen tai seurakunnan myöntämä todistus tai virkatodistus
  • Suomi.fi-palvelusta saatava todistus henkilötiedoista siten, että tiedoissa näkyy nykyinen ja edellinen nimi tai syntymäaika
  • vanha ja uusi henkilöllisyystodistus.
 3. Jos olet suorittanut hygieniapassitestin alle 5 vuotta sitten, voi hygieniapassitestaajasi myöntää sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajasi on arkistoinut sinun testilomakkeen, jonka perusteella hän pystyy myöntämään sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) viisi vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin.

Hygieniapassin molemmat osat (sekä kortti että paperitodistus) ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa yli 5 vuotta

Hygieniapassitesti on suoritettava uudelleen.

 1. Kun saat hygieniapassin hygieniapassitestaajalta, tarkasta heti, että nimesi ja syntymäaikasi ovat siinä oikein.
 2. Ota välittömästi yhteyttä omaan hygieniapassitestaajaasi, jos nimi tai syntymäaikasi on väärin. 
 3. Toimita hygieniapassitestaajalle hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus).
 4. Hygieniapassitestaaja tarkastaa, millä tavalla olet kirjoittanut nimesi ja syntymäaikasi Ruokaviraston testilomakkeeseen.
 5. Hygieniapassitestaaja myöntää sinulle uuden hygieniapassin niillä nimi- ja syntymäaikatiedoilla, jotka olet itse kirjoittanut hygieniapassitestissä Ruokaviraston testilomakkeeseen.

 

Hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus) tai toinen osa on rikki tai huonokuntoinen

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan.
 2. Toimita hygieniapassitestaajalle hygieniapassin molemmat osat (kortti  ja paperitodistus) tai tallessa oleva osa. Huom! Jos sinulla on tallessa vain toinen hygieniapassin osa, siinä on oltava kaikki yksilöintitiedot (testattavan nimi- ja syntymäaikatiedot, testaajan tunnus/nimi, testipäivämäärä, sarjanumero) tallessa. Jos yksikin tieto puuttuu, testaaja ei voi myöntää uutta hygieniapassia alkuperäisen hygieniapassin osan perusteella.
 3. Hygieniapassitestaaja myöntää uuden hygieniapassin. 

 

 

Lähes kaikkien Ruokaviraston hyväksymien hygieniapassitestaajien yhteystiedot löytyvät kohdasta Luettelo hygieniapassitestaajista. Luettelossa on niiden testaajien yhteystiedot, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa.

Lisätietoja ja tarvittaessa hygieniatestaajien yhteystiedot saat Ruokaviraston hygieniapassi-asiakaspalvelusta:

 

Palvelunumero avoinna tiistaisin klo 9–12. 

Oletko hygieniapassitestaaja? Ota meihin yhteyttä ensisijaisesti Kysymyspankin kautta.

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä sähköpostit, jotka sisältävät salassa pidettävää tai muuten arkaluontoista asiaa tai asiakirjoja, Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 11.9.2023