Miten saan uuden hygieniapassin?

Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat tekevät hygieniapassien uusintatilauksia esimerkiksi, jos hygieniapassi on kadonnut tai nimi on muuttunut. Huomioithan, että Ruokavirastolta ei voi tilata hygieniapassia.

Jos olet suorittanut hygieniapassitestin hyväksytysti ja et saa hygieniapassia hygieniapassitestaajaltasi, ota suoraan yhteyttä omaan testaajaasi mahdollisimman pian testin jälkeen. Voit selvittää asian testaajasi kanssa. Testaaja tilaa tarvittaessa sinulle hygieniapassin uudestaan.

Huom! Hygieniapassi myönnetään 10.6.2024 lähtien koko nimellä ja suomalaisella henkilötunnuksella. Jos henkilöllä ei ole vielä suomalaista henkilötunnusta, myönnetään hygieniapassi koko nimellä ja syntymäajalla. Muutos koskee myös hygieniapassien uusintatilauksia. Hygieniapassin uusintatilausta koskevat ohjeet päivitetään nettisivuillemme kesäkuussa.

Huom! Hygieniapassia ei saa soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 lähtien (elintarvikelaki 297/2021). 31.12.2019 mennessä tutkintojen tai koulutusten perusteella myönnetyt hygieniapassit ovat voimassa, jos hygieniapassi on tallessa eikä henkilötiedot ole muuttuneet. Hygieniapassin uusintatilaus tutkinnon tai koulutuksen perusteella ei ole mahdollista. Hygieniapassitesti täytyy suorittaa hyväksytysti, jotta saa uuden hygieniapassin. 

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassin on myönnetty nimellä ja syntymäajalla: kortti tai paperitodistus on kadonnut

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan.
 2. Toimita testaajalle tallessa oleva hygieniapassin osa (kortti tai paperitodistus).
 3. Esitä testaajalle henkilöllisyystodistus. Testaaja ottaa siitä ne nimitiedot ja suomalaisen henkilötunnuksen loppuosan, jotka puuttuvat alkuperäisestä hygieniapassista. Jos sinulla ei vielä ole suomalaista henkilötunnusta, ottaa testaaja henkilöllisyystodistuksesta ne nimitiedot, jotka puuttuvat alkuperäisestä hygieniapassista.
 4. Testaaja myöntää uuden hygieniapassin.

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja syntymäajalla: kortti ja paperitodistus ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa alle 5 vuotta

 1. Ota yhteyttä siihen Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan, jonka järjestämässä hygieniapassitestissä olet ollut ja joka on myöntänyt sinulle alkuperäisen hygieniapassin.
 2. Esitä testaajalle henkilöllisyystodistus. Testaaja ottaa siitä ne nimitiedot ja suomalaisen henkilötunnuksen loppuosan, jotka puuttuvat alkuperäisestä hygieniapassista. Jos sinulla ei vielä ole suomalaista henkilötunnusta, ottaa testaaja henkilöllisyystodistuksesta ne nimitiedot, jotka puuttuvat alkuperäisestä testilomakkeesta.
 3. Jos olet suorittanut hygieniapassitestin alle 5 vuotta sitten, voi testaajasi myöntää sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajasi on arkistoinut sinun testilomakkeesi, jonka perusteella hän pystyy myöntämään sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) viisi vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin.

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja syntymäajalla: kortti ja paperitodistus ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa yli 5 vuotta

Hygieniapassitesti on suoritettava uudelleen.

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja suomalaisella henkilötunnuksella: kortti ja/tai paperitodistus on kadonnut

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan.
 2. Testaaja myöntää uuden hygieniapassin.

Löytyneet hygieniapassin osat

Löytyneet hygieniapassit toimitetaan Ruokavirastoon, joka toimittaa ne hygieniapassitestaajille, jotka ovat ne myöntäneet. Testaajat säilyttävät niitä 3 kuukautta.

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja syntymäajalla: kortti ja/tai paperitodistus on tallessa

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan.
 2. Toimita testaajalle hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus) tai tallessa oleva osa.
 3. Toimita testaajalle virallinen todistus, josta nimen, suomalaisen henkilötunnuksen tai syntymäajan muutos käy ilmi. Toimita se joko paperisena tai sähköisesti. Jos toimitat sen sähköisesti eli kuvan asiakirjasta, muista käyttää Turvaviesti-palvelua ja lähettää se salattuna viestinä. Todistus voi olla:
  • poliisin, maistraatin, Väestörekisterikeskuksen tai seurakunnan myöntämä todistus tai virkatodistus
  • Suomi.fi-palvelusta saatava todistus henkilötiedoista siten, että tiedoissa näkyy nykyinen ja edellinen nimi tai syntymäaika
  • vanha ja uusi henkilöllisyystodistus.
 1. Testaaja ottaa edellä mainitusta todistuksesta ne nimitiedot ja suomalaisen henkilötunnuksen loppuosan, jotka puuttuvat alkuperäisestä hygieniapassista. Jos sinulla ei vielä ole suomalaista henkilötunnusta, ottaa testaaja todistuksesta ne nimitiedot, jotka puuttuvat alkuperäisestä hygieniapassista.
 2. Testaaja myöntää sinulle uuden hygieniapassin.

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja syntymäajalla: kortti ja paperitodistus ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa alle 5 vuotta

 1. Ota yhteyttä siihen Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan, jonka järjestämässä hygieniapassitestissä olet ollut ja joka myönsi sinulle alkuperäisen hygieniapassin.
 2. Toimita testaajalle virallinen todistus, josta nimen, suomalaisen henkilötunnuksen tai syntymäajan muutos käy ilmi. Toimita se joko paperisena tai sähköisesti. Jos toimitat sen sähköisesti eli kuvan asiakirjasta, muista käyttää Turvaviesti-palvelua ja lähettää se salattuna viestinä. Todistus voi olla:
  • poliisin, maistraatin, Väestörekisterikeskuksen tai seurakunnan myöntämä todistus tai virkatodistus
  • Suomi.fi-palvelusta saatava todistus henkilötiedoista siten, että tiedoissa näkyy nykyinen ja edellinen nimi tai syntymäaika
  • vanha ja uusi henkilöllisyystodistus.
 1. Testaaja ottaa edellä mainitusta todistuksesta ne nimitiedot ja suomalaisen henkilötunnuksen loppuosan, jotka puuttuvat alkuperäisestä testilomakkeesta. Jos sinulla ei vielä ole suomalaista henkilötunnusta, ottaa testaaja todistuksesta ne nimitiedot, jotka puuttuvat alkuperäisestä testilomakkeesta.
 2. Jos olet suorittanut hygieniapassitestin alle 5 vuotta sitten, voi testaajasi myöntää sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajasi on arkistoinut sinun testilomakkeesi, jonka perusteella hän pystyy myöntämään sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) viisi vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin.

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja syntymäajalla: kortti ja paperitodistus ovat kadonneet ja hygieniapassitestistä on aikaa yli 5 vuotta

Hygieniapassitesti on suoritettava uudelleen.

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja suomalaisella henkilötunnuksella: kortti ja/tai paperitodistus on kadonnut ja nimesi on muuttunut

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan.
 2. Toimita testaajalle tarvittaessa virallinen todistus, josta suomalaisen henkilötunnuksen muutos käy ilmi. Toimita se joko paperisena tai sähköisesti. Jos toimitat sen sähköisesti eli kuvan asiakirjasta, muista käyttää Turvaviesti-palvelua ja lähettää se salattuna viestinä. Todistus voi olla:
  • poliisin, maistraatin, Väestörekisterikeskuksen tai seurakunnan myöntämä todistus tai virkatodistu.
  • Suomi.fi-palvelusta saatava todistus henkilötiedoista siten, että tiedoissa näkyy nykyinen ja edellinen nimi tai syntymäaika
  • vanha ja uusi henkilöllisyystodistus.
 3. Testaaja myöntää sinulle uuden hygieniapassin.

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja suomalaisella henkilötunnuksella: kortti ja/tai paperitodistus on kadonnut ja henkilötunnuksesi on muuttunut

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan.
 2. Toimita testaajalle virallinen todistus, josta suomalaisen henkilötunnuksen muutos käy ilmi. Toimita se joko paperisena tai sähköisesti. Jos toimitat sen sähköisesti eli kuvan asiakirjasta, muista käyttää Turvaviesti-palvelua ja lähettää se salattuna viestinä. Todistus voi olla:
  • poliisin, maistraatin, Väestörekisterikeskuksen tai seurakunnan myöntämä todistus tai virkatodistus
  • Suomi.fi-palvelusta saatava todistus henkilötiedoista siten, että tiedoissa näkyy nykyinen ja edellinen nimi tai syntymäaika
  • vanha ja uusi henkilöllisyystodistus.
 1. Testaaja ottaa edellä mainitusta todistuksesta ne nimitiedot ja suomalaisen henkilötunnuksen loppuosan, jotka puuttuvat alkuperäisestä hygieniapassista.
 2. Testaaja myöntää sinulle uuden hygieniapassin.

Kun saat hygieniapassin hygieniapassitestaajaltasi, tarkasta heti, että henkilötietosi (nimi ja suomalainen henkilötunnus tai syntymäaika) ovat siinä oikein. Ota välittömästi yhteyttä testaajaasi, jos henkilötietosi ovat väärin.

Alkuperäinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja syntymäajalla: hygieniapassitestistä on aikaa alle 5 vuotta

 1. Ota yhteyttä siihen Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan, jonka järjestämässä hygieniapassitestissä olet ollut ja joka on myöntänyt sinulle alkuperäisen hygieniapassin.
 2. Hygieniapassitestaaja tarkastaa, millä tavalla olet kirjoittanut henkilötietosi (nimi ja syntymäaika) Ruokaviraston testilomakkeeseen.
  • Jos olet kirjoittanut henkilötietosi oikein testilomakkeeseen, sinun ei tarvitse toimittaa virheellisen hygieniapassin osia testaajalle.
  • Jos olet kirjoittanut henkilötietosi virheellisesti testilomakkeeseen tai ne on kirjoitettu puutteellisesti, toimita testaajalle hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus). Testaaja selvittää, onko hygieniapassin uusintatilaus mahdollista.
 3. Esitä testaajalle henkilöllisyystodistus. Testaaja ottaa siitä ne nimitiedot ja suomalaisen henkilötunnuksen loppuosan, jotka puuttuvat alkuperäisestä testilomakkeesta. Jos sinulla ei ole vielä suomalaista henkilötunnusta, ottaa testaaja henkilöllisyystodistuksesta ne nimitiedot, jotka puuttuvat alkuperäisestä testilomakkeesta.
 4. Jos olet suorittanut hygieniapassitestin alle 5 vuotta sitten, voi testaajasi myöntää sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajasi on arkistoinut sinun testilomakkeesi, jonka perusteella hän pystyy myöntämään sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) viisi vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin.

Alkuperäinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja syntymäajalla: hygieniapassitestistä on aikaa yli 5 vuotta

Hygieniapassitesti on suoritettava uudelleen.

Alkuperäinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja suomalaisella henkilötunnuksella: hygieniapassitestistä on aikaa alle 5 vuotta

 1. Ota yhteyttä siihen Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan, jonka järjestämässä hygieniapassitestissä olet ollut ja joka on myöntänyt sinulle alkuperäisen hygieniapassin.
 2. Hygieniapassitestaaja tarkastaa, millä tavalla olet kirjoittanut henkilötietosi (nimi ja suomalainen henkilötunnus) Ruokaviraston testilomakkeeseen.
  • Jos olet kirjoittanut henkilötietosi oikein testilomakkeeseen, sinun ei tarvitse toimittaa virheellisen hygieniapassin osia testaajalle.
  • Jos olet kirjoittanut henkilötietosi virheellisesti testilomakkeeseen tai ne on kirjoitettu puutteellisesti, toimita testaajalle hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus). Testaaja selvittää, onko hygieniapassin uusintatilaus mahdollista.
 3. Jos olet suorittanut hygieniapassitestin alle 5 vuotta sitten, voi testaajasi myöntää sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajasi on arkistoinut sinun testilomakkeesi, jonka perusteella hän pystyy myöntämään sinulle uuden hygieniapassin.
  • Testaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) viisi vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin.

Alkuperäinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja suomalaisella henkilötunnuksella: hygieniapassitestistä on aikaa yli 5 vuotta

Hygieniapassitesti on suoritettava uudelleen.

 

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja syntymäajalla

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan.
 2. Toimita testaajalle tallessa oleva hygieniapassin molemmat osat (kortti ja paperitodistus) tai tallessa oleva osa. Huom! Jos sinulla on tallessa vain toinen hygieniapassin osa, siinä on oltava kaikki yksilöintitiedot (testattavan nimi- ja syntymäaikatiedot, testaajan tunnus/nimi, testipäivämäärä, sarjanumero) tallessa. Jos yksikin tieto puuttuu, testaaja ei voi myöntää uutta hygieniapassia alkuperäisen hygieniapassin osan perusteella.
 3. Esitä testaajalle henkilöllisyystodistus. Testaaja ottaa siitä ne nimitiedot ja suomalaisen henkilötunnuksen loppuosan, jotka puuttuvat alkuperäisestä hygieniapassista. Jos sinulla ei vielä ole suomalaista henkilötunnusta, ottaa testaaja henkilöllisyystodistuksesta ne nimitiedot, jotka puuttuvat alkuperäisestä hygieniapassista.
 4. Testaaja myöntää sinulle uuden hygieniapassin.
 •  

Alkuperäinen/edellinen hygieniapassi on myönnetty nimellä ja suomalaisella henkilötunnuksella

 1. Ota yhteyttä keneen tahansa Ruokaviraston hygieniapassitestaajaan.
 2. Testaaja myöntää sinulle uuden hygieniapassin.

 

 

Lähes kaikkien Ruokaviraston hyväksymien hygieniapassitestaajien yhteystiedot löytyvät kohdasta Luettelo hygieniapassitestaajista. Luettelossa on niiden testaajien yhteystiedot, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa.

Lisätietoja ja tarvittaessa hygieniatestaajien yhteystiedot saat Ruokaviraston Hygieniapassi-asiakaspalvelusta:

 

Palvelunumero avoinna tiistaisin klo 9–12. 

Oletko hygieniapassitestaaja? Ota meihin yhteyttä ensisijaisesti Hygieniapassi-tietojärjestelmän kautta.

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä sähköpostit, jotka sisältävät salassa pidettävää tai muuten arkaluontoista asiaa tai asiakirjoja, Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 14.5.2024