Keneltä hygieniapassi vaaditaan?

Hygieniapassi vaaditaan, jos

  • käsittelee työssään pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja
  • työskentelee elintarvikehuoneistossa (esimerkiksi kahvilat, ravintolat, suurkeittiöt, pikaruokaravintolat, elintarvikemyymälät ja elintarvikkeita valmistavat tehtaat).

Hygieniapassi vaaditaan myös esimerkiksi työnantajalta, opiskelijoilta ja harjoittelijoilta, jos edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Mihin mennessä hygieniapassi pitää hankkia?

Hygieniapassi tulee hankkia viimeistään 3 kk kuluessa työn aloittamisesta. Kolmeen kuukauteen lasketaan taannehtivasti myös aiemmat elintarvikealan työt, joissa hygieniapassia on edellytetty. Elintarvikehuoneistossa saa työskennellä 3 kk ilman hygieniapassia, vaikka käsittelisi pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita.

Keneltä ei vaadita hygieniapassia? 

Ruokavirasto on laatinut taulukon siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja keneltä vaaditaan hygieniapassi. Asia on esitetty käytännön esimerkkien avulla. Taulukkoon on koottu myös ne ryhmät, joilta ei elintarvikelain (297/2021) 19 §:n mukaan vaadita hygieniapassia, vaikka työskentelisivät elintarvikehuoneistossa ja käsittelisivät pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Taulukko löytyy Ruokaviraston internetsivulta kohdasta Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely.

Jos hygieniapassia ei vaadita, vaaditaanko hygieniaosaamista?

Elintarvikelainsäädännön mukaan kaikilla elintarvikehuoneistoissa työskentelevillä tulee olla tehtäviensä suorittamisen kannalta riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen. Työnantajan velvollisuus on opastaa ja neuvoa sekä tarvittaessa kouluttaa kaikkia elintarviketyöntekijöitä elintarvikehygieniassa.

Lisätietoja saa myös työnantajalta, joka vastaa siitä, että sellaisella työntekijällä on hygieniapassi, joka sitä työnsä vuoksi tarvitsee. Elintarvikealan toimija voi kysyä lisätietoja oman kunnan elintarvikevalvonnasta.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022