Miten hygieniapassin saa?

Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat järjestävät hygieniapassitestejä ja myöntävät hygieniapasseja. Ota suoraan yhteyttä testaajiin, jos haluat osallistua testiin. Testaajien yhteystiedot löytyvät Luettelosta hygieniapassitestaajista. Ruokavirasto ei järjestä hygieniapassitestejä eikä myönnä hygieniapasseja.

Hygieniapassin saa suorittamalla hygieniapassitestin hyväksytysti

Kaikkien henkilöiden, jotka työskentelevät elintarvikehuoneistossa ja käsittelevät siellä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, täytyy suorittaa hygieniapassitesti hyväksytysti saadakseen hygieniapassin.

Huom! Hygieniapassia ei saa soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 lähtien (elintarvikelaki 297/2021). 31.12.2019 mennessä tutkintojen tai koulutusten perusteella myönnetyt hygieniapassit ovat voimassa, jos hygieniapassi on tallessa. Jos hygieniapassin molemmat osiot eli sekä kortti että paperitodistus katoavat tai nimi muuttuu, täytyy hygieniapassitesti suorittaa hyväksytysti, jotta saa uuden hygieniapassin. 

Kenen tulee suorittaa hygieniapassitesti?

Hygieniapassitestin suorittavat ne henkilöt, jotka haluavat tai tarvitsevat hygieniapassin.

Minkä ikäisenä voi osallistua hygieniapassitestiin?

Hygieniaosaaminen ja siihen sisältyvä testaus on tarkoitettu nimenomaan elintarvikehuoneistoissa työskenteleville työntekijöille, eli niille henkilöille, joilla on lain mukaan oikeus Suomessa tehdä töitä. Pääsääntöisesti tämä koskee 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka voivat itsenäisesti solmia työsuhteen. Alle 15–vuotias voidaan palkata kevyeen työhön korkeintaan puoleksi loma-ajasta sekä myös tilapäisesti koulutyön ohessa. Tällöin vanhemmat tekevät työsopimuksen työntekijän puolesta. Hygieniapassitestin voi kuitenkin vapaaehtoisesti halutessaan suorittaa kuka vain, ikärajaa testiin osallistumiselle ei ole.

Kuka myöntää hygieniapasseja?

Ruokaviraston hyväksymät ja itsenäisesti toimivat hygieniapassitestaajat myöntävät hygieniapasseja. Ruokavirasto ei järjestä hygieniapassitestejä eikä koulutusta hygieniapassitesteihin osallistuville. Ruokavirasto ei myönnä hygieniapasseja. Hygieniapassitestaajien velvollisuuksiin kuuluu testien järjestämisen lisäksi niistä tiedottaminen sekä uusien hygieniapassien myöntäminen (kadonneiden ja virheellisten tilalle tai silloin kun nimi vaihtuu).

Kuka järjestää hygieniapassitestejä ja missä?

Hygieniapassitestejä järjestävät ympäri Suomea itsenäiset Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat. Testaajat eivät järjestä testejä Suomen rajojen ulkopuolella.

Hygieniapassitestaajat ovat itsenäisiä toimijoita, vaikka toiminta onkin Ruokaviraston valvonnassa. Hygieniapassitestaajat voivat siis itse määritellä, milloin ja kenelle hygieniapassitestejä järjestävät. Hygieniapassitestaajat saavat periä testin järjestämisestä ja hygieniapassin myöntämisestä aiheutuneet kustannukset asiakkailtaan.

Hygieniapassitestien aikatauluista, ilmoittautumisesta ja osallistumisesta voi kysellä suoraan hyväksytyiltä hygieniapassitestaajilta.

Miten hygieniapassitestaajiin saa yhteyden?

Testaajien yhteystietoja löytyy linkistä "Luettelo hygieniapassitestaajista". Luettelo on järjestetty postinumeron mukaan, joten sieltä on helppo etsiä oman lähialueen hygieniapassitestaajia. Oman paikkakunnan tai alueen testaajiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla, kun haluaa tietoja hygieniapassitestien aikatauluista, ilmoittautumisesta, hygieniapassitestiin osallistumisesta, hinnoista ynnä muusta. Luettelossa ovat ne testaajat, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa.

Lisätietoja ja tarvittaessa hygieniapassitestaajien yhteystiedot saat Ruokaviraston hygieniapassi-asiakaspalvelusta:

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä sähköpostit, jotka sisältävät salassa pidettävää tai muuten arkaluontoista asiaa tai asiakirjoja, Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja. 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022