Nimenmuutos hygieniapassiin

Hygieniapassitestaajalle tulee aina toimittaa virallinen todistus, josta nimenmuutos käy ilmi, esimerkiksi ote väestötietojärjestelmästä/virkatodistus tai vihkitodistus. Esimerkiksi ajokortti, passi, kela-kortti tai muu vastaava ei todista nimenmuutosta, koska näistä asiakirjoista ei käy ilmi sekä vanha että uusi nimi.

1. Toinen osa hygieniapassista (paperinen todistus tai kortti) on kadonnut

  • Ota asiassa ensisijaisesti yhteyttä alkuperäiseen testaajaasi, mutta jos tämä ei onnistu, voi kuka tahansa hygieniapassitestaaja myöntää uuden hygieniapassin
  • Toimita tallessa oleva hygieniapassin osa hygieniapassitestaajalle
  • Hygieniapassitestaaja myöntää uuden hygieniapassin

2. Molemmat hygieniapassin osat ovat kadonneet

  • Vain alkuperäinen hygieniapassitestaaja voi myöntää uuden hygieniapassin ja vain, jos hänellä on edelleen alkuperäinen testilomake arkistoituna
  • Hygieniapassitestaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) kolme vuotta hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin

3. Hygieniapassin molemmat osat ovat kadonneet ja alkuperäisellä hygieniapassitestaajalla ei ole testilomaketta 

  • Hygieniapassitesti on suoritettava uudelleen

4. Hygieniapassin molemmat osat ovat kadonneet ja hygieniapassi on myönnetty tutkinnon tai koulutuksen perusteella

  • kuka tahansa hygieniapassitestaaja voi myöntää uuden hygieniapassin
  • toimita hygieniapassitestaajalle oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta opintorekisteriotteineen

Lähes kaikkien Ruokaviraston hyväksymien hygieniapassitestaajien yhteystiedot löytyvät linkistä "Luettelo hygieniapassitestaajista". Luettelossa on niiden testaajien yhteystiedot, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa. 

Lisätietoja ja tarvittaessa hygieniapassitestaajien yhteystiedot saa Ruokaviraston hygieniapassi-asiakaspalvelusta: