Nimenmuutos hygieniapassiin

Hygieniapassitestaajalle tulee aina toimittaa virallinen todistus, josta nimenmuutos käy ilmi, esimerkiksi ote väestötietojärjestelmästä/virkatodistus tai vihkitodistus. Esimerkiksi ajokortti, passi, kela-kortti tai muu vastaava ei todista nimenmuutosta, koska näistä asiakirjoista ei käy ilmi sekä vanha että uusi nimi.

1. Toinen osa hygieniapassista (paperinen todistus tai kortti) on kadonnut

  • Ota asiassa ensisijaisesti yhteyttä alkuperäiseen hygieniapassitestaajaasi, mutta jos tämä ei onnistu, voi kuka tahansa hygieniapassitestaaja myöntää uuden hygieniapassin
  • Toimita tallessa oleva hygieniapassin osa hygieniapassitestaajalle
  • Hygieniapassitestaaja myöntää uuden hygieniapassin

2. Molemmat hygieniapassin osat ovat kadonneet

  • Vain alkuperäinen hygieniapassitestaaja voi myöntää uuden hygieniapassin ja vain, jos hänellä on edelleen alkuperäinen testilomake arkistoituna
  • Hygieniapassitestaajan velvollisuus on arkistoida hygieniapassin myöntämisen perusteena olevia asiakirjoja (kuten testilomaketta) viisi vuotta (ennen 1.1.2020 kolme vuotta) hygieniapassin myöntämispäivämäärästä eteenpäin

3. Hygieniapassin molemmat osat ovat kadonneet ja alkuperäisellä hygieniapassitestaajalla ei ole testilomaketta 

  • Hygieniapassitesti on suoritettava uudelleen

4. Hygieniapassi on myönnetty tutkinnon tai koulutuksen perusteella

  • Kaikkien henkilöiden, jotka työskentelevät elintarvikehuoneistossa ja käsittelevät siellä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, täytyy suorittaa hygieniapassitesti hyväksytysti saadakseen hygieniapassin.

    Huom! Hygieniapassia ei saa soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 lähtien (elintarvikelaki 297/2021). 31.12.2019 mennessä tutkintojen tai koulutusten perusteella myönnetyt hygieniapassit ovat voimassa, jos hygieniapassi on tallessa. Hygieniapassin uusintatilaus ei ole mahdollista (hygieniapassin toinen tai molemmat osiot eli sekä kortti että paperitodistus katoavat, nimi tai syntymäaika muuttuu, hygieniapassi on rikki tai huonokuntoinen). Hygieniapassitesti täytyy suorittaa hyväksytysti, jotta saa uuden hygieniapassin.

Lähes kaikkien Ruokaviraston hyväksymien hygieniapassitestaajien yhteystiedot löytyvät linkistä "Luettelo hygieniapassitestaajista". Luettelossa on niiden testaajien yhteystiedot, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa. 

Lisätietoja ja tarvittaessa hygieniapassitestaajien yhteystiedot saa Ruokaviraston hygieniapassi-asiakaspalvelusta:

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä sähköpostit, jotka sisältävät salassa pidettävää tai muuten arkaluontoista asiaa tai asiakirjoja, Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja. 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022