Hygieniapassin voimassaolo

Hygieniapassi on voimassa toistaiseksi. Hygieniapassi ei siis vanhene, ellei jokin
lainmuutos myöhemmin muuta tilannetta.

Hygieniapassin myöntämispäivämäärä on se päivä, kun osaamistesti on suoritettu.

Jos hygieniapassin molemmat osat katoavat, uuden hygieniapassiin ja
osaamistodistuksen voi pyytää alkuperäiseltä osaamistestaajalta. Testaaja ei
kuitenkaan pysty myöntämään uutta hygieniapassia, jos hänellä ei ole enää
testilomaketta arkistoituna.

Jos hygieniapassin on saanut tutkinnon tai koulutuksen perusteella, voi kuka tahansa
testaaja myöntää kadonneen hygieniapassin tilalle uuden. Tällöin testaajalle täytyy
toimittaa oikeaksi todistetut kopiot tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta.