Miten hygieniapassin saa?

Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat järjestävät hygieniapassitestejä ja myöntävät hygieniapasseja. Ota suoraan yhteyttä testaajiin, jos haluat osallistua testiin. Testaajien yhteystiedot löytyvät Luettelosta hygieniapassitestaajista. Ruokavirasto ei järjestä hygieniapassitestejä eikä myönnä hygieniapasseja.

Miten hygieniapassin saa?

Hygieniapassin saa, kun suorittaa hygieniapassitestin hyväksytysti.

Huomio! Hygieniapassia ei saa soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 lähtien (elintarvikelaki 297/2021). 31.12.2019 mennessä tutkintojen tai koulutusten perusteella myönnetyt hygieniapassit ovat voimassa, jos hygieniapassi on tallessa. Jos hygieniapassin molemmat osiot eli sekä kortti että paperitodistus katoavat tai nimi muuttuu, täytyy hygieniapassitesti suorittaa hyväksytysti, jotta saa uuden hygieniapassin. 

Kenen täytyy suorittaa hygieniapassitesti?

Hygieniapassitestin suorittavat ne henkilöt, jotka haluavat tai tarvitsevat hygieniapassin.

Minkä ikäisenä voi suorittaa hygieniapassitestin?

Hygieniapassitestin voi suorittaa minkä ikäisenä tahansa.

Hygieniapassitesti on kuitenkin tarkoitettu nimenomaan elintarvikehuoneistoissa
työskenteleville työntekijöille, eli niille henkilöille, joilla on lain mukaan oikeus tehdä
töitä Suomessa. Heitä ovat pääsääntöisesti 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka
voivat itsenäisesti solmia työsuhteen. Alle 15–vuotias voidaan palkata kevyeen
työhön korkeintaan puoleksi loma-ajasta sekä myös tilapäisesti koulutyön ohessa.
Tällöin vanhemmat tekevät työsopimuksen työntekijän puolesta.

Kuka myöntää hygieniapassin?

Hygieniapassin myöntää hygieniapassitestaaja, jonka Ruokavirasto on hyväksynyt. Ruokavirasto ei myönnä hygieniapasseja. Testaajat tilaavat myös uudet hygieniapassit, jos passi katoaa, passissa on virhe tai jos nimi vaihtuu.

Kuka järjestää hygieniapassitestin ja missä?

Hygieniapassitestaajat järjestävät hygieniapassitestejä eri puolilla Suomea. Hygieniapassitestaajat eivät järjestä testejä Suomen rajojen ulkopuolella. Ruokavirasto ei järjestä hygieniapassitestejä eikä koulutusta hygieniapassitesteihin osallistuville.

Hygieniapassitestaajat ovat itsenäisiä toimijoita, vaikka Ruokavirasto valvoo
toimintaa. Hygieniapassitestaajat voivat siis itse määritellä, milloin ja kenelle ne
hygieniapassitestejä järjestävät. Hygieniapassitestaajat saavat periä hygieniapassitestin
järjestämisestä ja hygieniapassin myöntämisestä aiheutuneet kustannukset
asiakkailtaan.

Miten hygieniapassitestaajan löytää?

Tietoja testaajista löytyy linkistä "Luettelo hygieniapassitestaajista". 

Oman alueen testaajalle voi soittaa tai lähettää sähköpostia ja kysyä, milloin hän
järjestää testejä.

Lisätietoa ja hygieniapassitestaajien yhteystiedot saat myös Ruokaviraston hygieniapassi-
asiakaspalvelusta:

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä sähköpostit, jotka sisältävät salassa pidettävää tai muuten arkaluontoista asiaa tai asiakirjoja, Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja. 

Sivu on viimeksi päivitetty 15.11.2021