Opiskelu ja koulutus ennen hygieniapassitestiä

Hygieniapassitestin suorittamiseksi ei ole pakko käydä kurssia. Testiin voi myös mennä
ilman koulutusta tai opiskelua.

Koulutus on tehokas tapa hankkia elintarvikehygienian perustiedot.
Elintarvikehygieniaan liittyvää koulutusta annetaan elintarvikealan oppilaitoksissa
osana opintoja. Monet yritykset ja hygieniapassitestaajat järjestävät myös
hygieniakursseja. Työnantaja voi järjestää kurssin työpaikalla.

Ennen testiä voi myös lukea elintarvikehygieniaan liittyviä asioita esimerkiksi
internetistä, oppikirjoista ja monisteista.

Ruokavirasto ei järjestä kursseja eikä julkaise hygieniaosaamiseen liittyviä oppikirjoja tai
monisteita. Ruokavirasto ei myöskään vastaa siitä koulutuksesta, julkaisuista tai
opiskelumateriaaleista, joita eri tahot tai hygieniapassitestaajat mahdollisesti antavat.
Kouluttamisesta ei ole olemassa säädöksiä, määräyksiä tai ohjeita. 

Ruokaviraston nettisivuilla on linkkejä, joista löytyy tietoja elintarvikehygieniasta.
Linkit ovat sivun vasemmassa reunassa kohdissa "Julkaisuja" ja "www-linkkejä". 
Ruokavirasto ei ole tehnyt näitä opiskelumateriaaleja eikä vastaa niiden sisällöstä. On
mahdollista, että näissä materiaaleissa on vanhentunutta tai väärää tietoa.

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022