DNP – hengenvaarallista sisäisesti käytettynä

Mikä on DNP?

– DNP eli 2,4-dinitrofenoli on teollisuuskemikaali. Sitä on käytetty ensimmäisen maailmansodan aikaan ammusten valmistamisessa. Myöhemmin sitä on käytetty teollisuudessa esimerkiksi väriaineiden, lahonsuoja-aineiden ja räjähteiden lähtöaineena sekä kasvi- ja hyönteismyrkkynä.

Aineella huomattiin olevan myös rasvanpolttoa ja laihdutusta edistäviä vaikutuksia. Sitä on käytetty muun muassa Yhdysvalloissa laihdutuslääkkeenä vuoteen 1938 asti, kunnes sen myrkylliset vaikutukset havaittiin ja käyttö kiellettiin.

Miten DNP vaikuttaa?

– DNP saa solut kuluttamaan paljon energiaa ja näin kiihdyttää ihmiselimistön aineenvaihduntaa. Koska DNP samalla estää energia-aineenvaihdunnassa tärkeän adenosiinitrifosfaatin (ATP) muodostumisen, vapautuva energia purkautuu lämpönä. Samalla kun rasvan palaminen lisääntyy voimakkaasti, kehon lämpötila nousee vaarallisen korkeaksi.

Miksi se on vaarallinen nautittuna?

– Rasvaa polttavan, ”laihduttavan” vaikutuksen aiheuttavan annoksen ja kuolemaan johtavan annoksen ero on pieni. Yksilön herkkyys DNP:lle voi vaihdella paljon. DNP:tä voi sietää kuukausia ilman selviä haittavaikutuksia, mutta käyttäjä voi yhtäkkiä kuolla DNP-myrkytykseen.

DNP:n aiheuttamia myrkytysoireita ovat muun muassa voimakas pahoinvointi, oksentelu, väsymys, tukehtumisen tunne ja hengitysvaikeudet, hikoilu, korkea kuume, sydämen lyöntitiheyden nousu, sydänperäinen rintakipu, päänsärky, levottomuus ja kouristelut. Pidempiaikainen käyttö voi aiheuttaa kaihia, maksavaurioita ja kuoleman.

Isossa Britanniassa on raportoitu useita DNP:n aiheuttamia kuolemia.

DNP:tä ei saa tuoda markkinoille elintarvikkeena

– DNP aiheuttaa vakavaa haittaa ihmisen terveydelle. Täten se ei täytä elintarvikkeen turvallisuudelle asetettuja vaatimuksia, eikä sitä saa tuoda markkinoille elintarvikkeena.

DNP on lääke ja dopingaine

– DNP kuuluu Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean päätöksen lääkeluettelosta (201/2016) liitteen 1 lääkeaineisiin. Aine on useissa maissa kiellettyjen ja laittomien lääkeaineiden listalla. Sitä on kuitenkin mahdollista ostaa erilaisilta kansainvälisiltä verkkosivuilta. Toistaiseksi viranomaisilla ei ole keinoja puuttua EU:n ulkopuoliseen myyntiin.

– Lääkkeeksi katsottavien aineiden hankkiminen ja vastaanottaminen postitse Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisesta valtiosta on kielletty. Myös EU:n alueelta tilattavien lääkkeiden hankkimisessa on rajoituksia. 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2019