Elintarvikkeiden turvallisen käytön ohjeet

Kaikki turvallisen käytön ohjeet taulukossa

Elintarvikkeisiin voi liittyä vaaratekijöitä, jotka saattavat aiheuttaa ihmiselle terveydellisiä haittoja:

  • Elintarvikkeen koostumus voi olla terveydelle epäedullinen.
  • Elintarvikkeen mukana voi tulla mikrobeja tai pieneliöitä.
  • Elintarvikkeessa voi olla luonnostaan haitallisia aineita.
  • Elintarvikkeen mukana voi saada erilaisia ympäristösaasteita.
  • Elintarvikkeet voivat sisältää vieraita esineitä (esimerkiksi lasia).

Elintarvikkeista johtuvia vaaroja voi välttää:

- Noudattamalla pakkausmerkinnöissä olevia

  • säilytysohjeita
  • käsittelyohjeita
  • käyttösuosituksia

 - Välttämällä niiden elintarvikkeiden runsasta kulutusta, joiden käytön rajoittamisesta on annettu ohjeita.

Tällä sivustolla käsitellään erilaisia elintarvikevaaroja sekä joidenkin elintarvikkeiden käyttöön liittyviä rajoituksia.

Tiettyjen elintarvikkeiden pakkauksissa on lainsäädännön mukaan oltava varoitusmerkintä tai käyttöohje.

Kaikki turvallisen käytön ohjeet taulukossa

Sivu on viimeksi päivitetty 13.7.2022