Hakupalvelu - Onko ostamasi luomutuote Suomessa valvottua tuotantoa?

Luomuhakupalvelulla kuluttaja voi hakea tietoa luomuvalvontaan kuuluvista toimijoista eli yrityksistä, joita valvovat Suomessa joko Ruokavirasto tai ELY-keskukset. Hakupalvelussa eivät näy toimijat, joiden luomuvalvonnasta vastaavat Ahvenanmaan maakuntahallitus tai muiden maiden tarkastuslaitokset. Myöskään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvonnassa olevat luomualkoholijuomien toimijat eivät näy hakupalvelussa.

EU:ssa valmistetun luomutuotteen tunnistaa EU:n luomutunnuksesta eli Eurolehtilogosta, joka on pakollinen kuluttajapakkauksissa. EU:n luomutunnuksen yhteydessä tulee ilmoittaa myös tarkastusviranomaisen tunnusnumero. Kun luomutuotteen valvonnan on tehnyt Ruokavirasto (luomuelintarvikkeet, -rehut ja -siemenet), pakkausmerkinnöissä ilmoitetaan tunnusnumero FI-EKO-201. Luonnonmukaisen maatalouden valvonnasta vastaavat ELY-keskukset, joiden tunnusnumerot ovat keskuksesta riippuen FI-EKO-101…115.

Hakupalvelun tuloksena löydät toimijan asiakirjaselvityksen eli luomutodistuksen, joka haetaan Ruokaviraston ylläpitämästä rekisteristä. Asiakirjaselvitys myönnetään kaikille valvonnassa oleville toimijoille, jotka täyttävät EU:n luomulainsäädännössä säädetyt vaatimukset.

Luomuviittauksia ja EU:n luomutunnusta saa käyttää merkinnöissä vain, jos toimija kuuluu valvontajärjestelmään. Mikäli hakutuloksen mukaan pakkausmerkinnöissä ilmoitettu Suomessa toimiva toimija ei kuulu Ruokaviraston tai ELY-keskuksen luomuvalvontaan, mutta tuote on pakkausmerkintöjen mukaan luonnonmukainen, pyydämme ilmoittamaan asiasta Ruokavirastoon sähköpostitse osoitteeseen luomuelintarvike@ruokavirasto.fi.

Linkki hakupalveluun

Hakupalvelu

Huomaathan, että hakupalvelusta saattaa vielä puuttua yksittäisiä asiakirjaselvityksiä.

Hakuohjeita

  • Voit hakea hakupalvelusta tietoja vain yhdestä toimijasta kerrallaan.
  • Hakusanana toimii haettavan yrityksen nimi tai toimijan sukunimi (vähintään kolme merkkiä yrityksen tai henkilön sukunimestä)
  • Hakusanan lisäksi tarvitset tarkastusviranomaisen tunnusnumeron (löytyy pakkausmerkinnöistä Eurolehtilogon läheisyydestä)
  • Huomaathan, että nimen oikeinkirjoitus vaikuttaa siihen, onnistuuko haku.

Hakutulokset

Asiakirjaselvityksen etusivulta löydät:

  1. Asiakirjan numero (asiakirjan yksilöivä numerosarja)
  2. Toimijan nimi ja osoite sekä päätoiminta (yrityksen tai yrittäjän tiedot sekä päätoiminnan tiedot, esimerkiksi tuottaja, jalostaja, tukkumyyjä, tuoja jne.)
  3. Tarkastusviranomaisen nimi, osoite ja tunnusnumero (Ruokaviraston tai ELY-keskuksen tiedot)
  4. Asiakirjan voimassaoloaika (pääsääntöisesti asiakirja on voimassa tarkastusvuotta seuraavan vuoden loppuun)

Asiakirjaselvityksen takasivulta löydät:

4a. Toiminta (mitä luomutoimintaa kohdan 3 valvontaviranomainen valvoo)
4b. Tuoteryhmät (mitä tuoteryhmiä kohdan 3 valvontaviranomainen valvoo
5. Tuotantotapa (vaihtoehtoina ovat luomu, siirtymävaihe, tavanomainen)
7. Tarkastuspäivä (koska edellinen tarkastus on tehty kohdan 4a toiminnoille ja kohdan 4b tuoteryhmille)

Sivu on viimeksi päivitetty 12.8.2019