Pakkausmerkinnät

Suurin osa elintarvikkeista myydään pakattuina. Pakkauksissa pitää olla selkeät merkinnät, jotta kuluttaja voi tehdä tietoisia valintoja ja ostaa itselleen soveltuvia tuotteita. Pakkausmerkinnät suojaavat kuluttajaa terveysvaaroilta. Pakkausmerkintöjen tulee olla helposti havaittavia, luettavia ja ymmärrettäviä.

Pakkausmerkinnät eivät saa johtaa ostajaa harhaan

  • elintarvikkeen ominaisuuksien
  • koostumuksen
  • määrän
  • alkuperän
  • valmistus- tai tuotantomenetelmän tai muun vastaavan suhteen.

Pakkausmerkinnöissä ei saa väittää, että elintarvikkeella olisi sellaisia vaikutuksia tai ominaisuuksia, joita sillä ei ole. Myöskään sellaisia väitteitä ei saa käyttää, jotka koskevat muitakin vastaavia elintarvikkeita. Esimerkiksi tuotteen ei voi kertoa olevan maidoton, jos muissakaan vastaavissa tuotteissa ei ole maitoa.

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä säädetään pääosin elintarviketietoasetuksessa (EU N:o 1169/2011)

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2019