Allergeenit korostetusti esiin

Allergeenit ovat ainesosia, jotka voivat aiheuttaa allergia- tai yliherkkyysreaktioita. Intoleranssilla tarkoitetaan muita yliherkkyysreaktioita kuin allergiasta johtuvia. Osa ruoka-aineista voi aiheuttaa intoleransseja eli kaikkien elimistö ei niitä siedä. Esimerkiksi laktoosi-intoleranssi johtuu siitä, että elimistö ei pysty pilkkomaan maidon sokeria laktoosia, koska pilkkomiseen tarvittava entsyymi puuttuu tai sitä on niukasti. Keliakiassa taas vehnän, rukiin ja ohran sisältämä valkuaisaine, gluteeni, aiheuttaa ohutsuolen limakalvolla tulehdusreaktion ja suolinukan vaurion, mikä häiritsee ravintoaineiden imeytymistä.

On tärkeää, että kuluttaja huomaa hyvin allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet pakkausmerkinnöistä. Sen vuoksi niitä pitää korostaa ainesosaluettelossa. Se voidaan tehdä esimerkiksi kirjasinlajin, -tyylin tai taustavärin avulla.

Pakkauksessa korostusta vaativat allergeenit ja intoleransseja aiheuttavat aineet on lueteltu kokonaisuudessaan elintarviketietoasetuksen liitteessä II (liite II alkaa asetuksen sivulta 36).

Jos elintarvikkeen kaikki ainesosat aiheuttavat allergiaoireita tai intoleransseja, ne pitää ilmoittaa selvästi muusta pakkauksen tekstistä erottuvalla tavalla.

Hyvin pienissä pakkauksissa ainesosaluetteloa ei vaadita. Silloinkin allergisoiva aine tulee merkitä merkinnällä ”sisältää…”, ellei ainesosaa mainita jo tuotteen nimessä.

Allergeenit annettava myös pakkaamattomista elintarvikkeista

Myös pakkaamattomista elintarvikkeista tulee antaa tietoa allergiaa tai yliherkkyyttä aiheuttavista aineisosista ilman, että kuluttajan tarvitsee niitä erikseen pyytää.

Tiedot voidaan antaa kirjallisesti, mutta myös suullisesti, jos pakkaamattoman elintarvikkeen läheisyydessä kerrotaan selkeästi, esimerkiksi erillisellä taululla, että tiedot voi pyytää henkilökunnalta. Tiedot voivat myös olla kuluttajan saatavissa kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Ne on saatava ennen ostopäätöksen tekoa ja ilman ylimääräisiä kustannuksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.7.2019