DUS-testaus

Lajikkeiden erottuvuuden, yhtenäisyyden ja pysyvyyden testaus (DUS-testaus)

DUS-testauksessa (Distinctness, Uniformity and Stability) selvitetään, erottuuko lajike muista jo olemassa olevista lajikkeista, ovatko sen eri ominaisuudet yhtenäisiä ja ovatko nämä ominaisuudet pysyviä.  Erottuvuus, yhtenäisyys ja pysyvyys ovat kasvinjalostajanoikeutta ja kasvilajikkeiden rekisteröintiä koskevassa lainsäädännössä ne kolme tunnusmerkkiä, jotka määrittelevät lajikkeen lajikkeeksi. Vain erottuvuus-, yhtenäisyys-  ja pysyvyysvaatimukset täyttävästä lajikkeesta laaditaan lajikekuvaus Ja vain tällaisille lajikkeille on mahdollista myöntää kasvinjalostajanoikeus ja hyväksyntä lajikeluetteloon.

Lajikkeet testataan UPOVin (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) ja EU:n kasvilajikeviraston (Community Plant Variety Office) periaatteita ja ohjeita noudattaen.

Ruokaviraston siemenyksikkö DUS-testaa tavallisimpien Suomessa viljelyssä olevien peltokasvilajeja. Muiden lajien testaus sovitaan sopivaan EU-alueella sijaitsevaan ja EU:n kasvilajikeviraston valtuuttamaan testauslaitokseen.

Ruokavirasto testaa seuraavia kasvilajeja: vehnä, ohra, kaura, ruis, rypsi, timotei, nurminata, ruokonata ja puna-apila.

Testaus kestää vähintään kahden testausjakson verran ja kenttäkokeet perustetaan kumpaakin testausjaksoa varten erikseen. Yksivuotisilla lajeilla testausjakso kestää yhden vuoden. Syyskylvöisillä viljoilla ja monivuotisilla nurmi- ja nurmipalkokasveilla pääosa havainnoista tehdään vasta kenttäkokeiden perustamista seuraavana kesänä, joten testausjakso kestää kaksi vuotta ja kahden testausjakson testeihin kuluu yhteensä kolme vuotta. Jos lajike ei erotu kaikista olemassa olevista lajikkeista kahden testausjakson aikana tai jos lajikkeen yhtenäisyys yhden testausjakson aikana ei täytä asetettuja vaatimuksia, testausta voidaan haluttaessa jatkaa vielä kolmannen testausjakson verran.

Lajike on ilmoitettava DUS-testiin Ruokaviraston siemenyksikköön Ruokaviraston Excel-pohjaisella lomakkeella 6796/04.00.00.02/2022 (Hakemus kasvilajikeluettelorekisteröinnin aloittamiseksi ja ilmoittautuminen lajiketutkimuksiin), joka toimitetaan lomakkeessa ilmoitettuihin sähköpostiosoitteisiin. Ilmoittautuminen on tehtävä
1.3. mennessä lukuun ottamatta syysvehnää ja -ruista, jotka on ilmoitettava testaukseen 20.7. mennessä. Niiden lajikkeiden, joiden ilmoittautuminen saapuu myöhässä, testaus aloitetaan seuraavana vuonna.

Lajikkeen testauksen alkaessa siitä on toimitettava myös täytetty lajikohtainen tekninen kyselylomake (ks. lomakkeet). Myös EU:n kasvilajikeviraston vastaavia lomakkeita voi käyttää (cpvo.europa.eu, Technical Protocols). Lomakkeissa annettavia tietoja tarvitaan testauksen suunnitteluun, ja sen vuoksi ne on toimitettava Ruokavirastolle lajikkeen testaukseen ilmoittamisen yhteydessä.

Siemennäyte testausta varten toimitetaan siemenyksikköön viimeistään 1.4. mennessä, syysvehnä- ja syysruisnäytteet 20.8. mennessä. Sen jälkeen Ruokavirasto ei takaa näytteen pääsyä saman vuoden DUS-testaukseen.

Näytettä ei saa käsitellä kemiallisesti tai millään muulla tavoin. Mikäli näytettä on tarpeen käsitellä, asiasta on sovittava erikseen siemenyksikön kanssa ja tarkka kuvaus käsittelystä on liitettävä näytteen mukaan. Kaikki mahdollinen tieto, joka saattaa vaikuttaa lajikkeen viljelyyn, sen vaatimiin erityistoimenpiteisiin tai viljelyturvallisuuteen, on liitettävä näytteen mukaan.

Siemennäytteen tulee olla tekniseltä laadultaan (itävyys, puhtaus, terveys, elinvoima) riittävän hyvää, jotta lajikkeen tuntomerkit ilmenevät perustettavissa kenttäkokeissa normaaleina. Testaukseen vaadittavien näytteiden koko löytyy ohjeesta "DUS toimitusajat ja määrät".

Vehnä-, ohra- ja kauranäytteet voi halutessaan toimittaa kahdessa osassa, mutta muiden lajien näytteet tulee toimittaa täysimääräisinä yhdellä kertaa testauksen alkaessa. Ohran ja vehnän tähkät sekä kauran röyhyt testataan vain yhtenä testausvuonna. Hakija saa itse päättää, toimittaako hän näytteet ensimmäisenä vai toisena testausvuonna.

Yhteyshenkilöt:

  • DUS-testaus Ruokavirastossa: Kaarina Paavilainen, puh. 040 833 24802
  • Lajikkeen DUS-testauksen sopiminen Suomen ulkopuolelle: Tarja Hietaranta, puh. 050 344 3748
Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023