Hedelmä- ja marjalajikkeet taimikaupassa

Taimikaupassa on luvallista markkinoida vain lajikeluetteloihin rekisteröityjä hedelmä- ja marjalajikkeita tai lajikkeita, joilla on tai on ollut kasvinjalostajanoikeus. Lajikerekisteröinnit tehdään aina kansallisella tasolla ja rekisteröinti on voimassa 30 vuotta. Rekisteröinti voidaan uusia 30 vuoden kausina, jos lajikkeen aineistoa on edelleen saatavissa. Lajikerekisteröinnit edellyttävät lajikekuvauksia, joita on kahdenlaisia:

  • Virallinen kuvaus on lajikkeen erottuvuutta, yhtenäisyyttä ja pysyvyyttä selvittävän virallisen testauksen mukainen lajikekuvaus (DUS-kuvaus). DUS-testauksessa (Distinctness, Uniformity and Stability) lajikkeet testataan UPOV:n (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) ja EU:n kasvilajikeviraston (Community Plant Variety Office) periaatteita ja ohjeita noudattaen. DUS-kuvaus on myös kaikilla niillä lajikkeilla, joille on myönnetty kasvinjalostajanoikeus. Ruokavirasto järjestää tarvittaessa lajikkeelle testauksen jossakin EU:n DUS-testauksia suorittavissa tutkimuslaitoksessa.
  • Virallisesti tunnustettu kuvaus on toimijan itsensä laatima kuvaus, jossa lajikkeesta kuvataan vähintään DUS-testauksissa lajikkeiden ryhmittelyyn käytetyt ominaisuudet tai niiden puuttuessa, kansallisesti lajille hyväksytyt kuvattavat ominaisuudet. Tällainen kuvaus laaditaan Ruokaviraston valmiille lomakepohjalle, ja sen virallista tunnustamista haetaan ruokavirastolta.

Lajikeluetteloon rekisteröinnin vaatimukset ja lajikkeiden markkinointi

Lajikeluetteloon voidaan rekisteröidä lajikkeet, joilla on virallinen DUS-kuvaus ja joista on saatavilla näyte. Lisäksi luetteloon voidaan hyväksyä ilman virallista kuvausta sellaiset lajikkeet, joita on pidetty kaupan ennen 30.9.2012 ja joilla on virallisesti tunnustettu kuvaus. Nämä kansallisesti rekisteröidyt lajikkeet sisällytetään myös EU:n FRUMATIS-lajikerekisteriin. FRUMATIS-lajikeluettelossa olevia lajikkeita voidaan tuottaa ja markkinoida koko EU:n alueella sekä varmennetussa taimituotantona että taimiaineiston minimivaatimuksilla, CAC-aineistoina.

Sellaiset lajikkeet, joiden markkinointi on alkanut 30.9.2012 jälleen, joilla on virallisesti tunnustettu kuvaus ja joilla ei ole varsinaista merkitystä ammattimaisen hedelmän- ja marjantuotannon kannalta, lisätään Suomeen kansalliseen kasvilajikeluetteloon merkinnällä ”vain kansalliset vaatimukset täyttävä”. Näitä lajikkeita voidaan markkinoida vain CAC-aineistoina ja vain Suomessa.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023