Tulvat levittävät hukkakauraa

Kesän runsaat sateet ovat saaneet eräät vesistöt tulvimaan yli äyräittensä. Hukkakauran siemen on kevyt ja kelluu helposti tulvaveden mukana. Tulvat ovat saattaneet levittää uusia hukkakaurasaastuntoja veden alle jääneille, jopa satojen hehtaareiden laajuisille alueille.
Mikäli vesistöjen yläjuoksulla on esiintynyt hukkakauraa, alempana olevien peltolohkojen seuraavan kesän viljelyä kannattaa suunnitella tarkkaan ja varautua jo ennakolta torjuntatoimiin.

Hukkakauraisille lohkoille kannattaa valita kasvilaji, josta kemiallinen torjunta on mahdollista. Kauran viljelyä on vältettävä. Nurmea ei kannata perustaa suojaviljaan, koska hukkakauran torjunta-aineet tuhoavat tai ainakin vioittavat pahasti nurmikasvien oraat. Hyvä vaihtoehto on valita esimerkiksi lujakortinen ohralajike ja käyttää typpeä maltillisesti lakoutumisen estämiseksi. Hukkakauran havaitseminen ja kitkeminen lakoviljan joukosta on erittäin vaikeaa tai mahdotonta.

Tulvalohkoja on tarkkailtava huolella. Tarkkailu pitää aloittaa riittävän aikaisin jo heinäkuun alkupuolella, jos kylvö on tehty aikaisin keväällä. Hukkakauran oraan tunnistaminen auttaa ennakoimaan torjunnassa.

Jos hukkakauraa on paljon, kemiallinen torjunta on usein ainoa vaihtoehto. Oikea ruiskutushetki valitaan käytettävän torjunta-aineen käyttöohjeen mukaisesti, joka usein on hukkakauran pensomisen lopulla.

 Nurmi on hyvä hukkakauran torjuntaan hyvä vaihtoehto, kun se niitetään riittävän usein. Hukkakauran siemenet ovat itämiskykyisiä viimeistään kahden viikon kuluttua röyhylle tulosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.5.2023