Vantaan aasianrunkojääräesiintymä 2015-2020

Vantaan aasianrunkojääräesiintymä löydettiin lokakuussa 2015 Kuninkaanmäen alueelta. Eviran päätöksellä rajoitettiin tiettyjen lehtipuulajien ja lehtipuisen puutavaran siirtoa alueen ulkopuolelle, jotta aasianrunkojäärä ei pääsisi leviämään uusille alueille. Rajatun alueen koko oli noin 15 km2 ja se sisälsi saastuneen vyöhykkeen ja sen ympärillä olevan puskurivyöhykkeen. Eviran päätös (Dnro 1396/0610/2016) oli voimassa 1.3.2016-31.12.2020.

Aasianrunkojäärän rajatun alueen rajoitukset päättyneet 31.12.2020

Vantaan Kuninkaanmäen ja Itä-Hakkilan alueelle perustetun aasianrunkojäärän rajatun alueen rajoitukset ovat päättyneet 31.12.2020. Rajattu alue käsitti saastuneen vyöhykkeen, jolta tuhoojaa oli löydetty ja sitä ympäröivän puskurivyöhykkeen (katso kartat alla). Aasianrunkojäärä on kasvinterveyssäädösten mukainen karanteenituhooja, jonka asettuminen ja leviäminen on estettävä kasvinterveyslainsäädännön mukaisesti.

Saastuneella vyöhykkeellä kiellettyä oli esimerkiksi tiettyjen lehtipuiden istuttaminen. Koko rajatulta alueelta kiellettyä oli tiettyjen lehtipuiden tai lehtipuuta olevan puutavaran siirtäminen tuhoojan mahdollisen leviämisen estämiseksi. Rajatulla alueella oli Ruokaviraston ylläpitämä puutavaran ja risujen vastaanottoalue.

Rajatulla alueella on tehty vuosittain aasianrunkojäärän kartoituksia, eikä uusia jäärälöydöksiä ole tullut. Käytännössä kaikki rajoitukset ovat päättyneet. Itä-Hakkilan puutavaran vastaanottopaikalle ei enää oteta vastaan puutavaraa.

Alueen asukkaiden on edelleen tärkeää ilmoittaa havainnoista

Kaikista aasianrunkojäärähavainnoista ja epäilyistä pitää ilmoittaa viipymättä Ruokavirastoon. Ilmoitus tehdään nettilomakkeella tai sähköpostitse (kasvinterveys@ruokavirasto.fi).

Katso täältä toimintaohjeet, jos epäilet löytäneesi aasianrunkojäärän.

Lisätietoja

Kartat rajatusta alueesta

 

Katso kartta suurempana

Rajattu alue.

Rajattu alue Lataa isompi kuva  (jpg, 7100 Kt)

Saastunut alue.

Saastunut alue Lataa isompi kuva (jpg, 1345 kt)

Sivu on viimeksi päivitetty 6.5.2024