Sertifiointi ja vakuustodistukset (muut kuin peruna)

Suomessa saa markkinoida ainoastaan sertifioitua kylvösiementä. Sertifioitavaksi tarkoitettu siemenerä tulee olla peräisin hyväksytyltä siemenviljelykseltä. Siemenviljelijä toimittaa sadon kuivauksen jälkeen siemenpakkaamolle, jolla on voimassaoleva lupa pakata ko. lajin siemeniä. Pakkaamo kunnostaa sadon ja muodostaa siitä kauppaerän. Valtuutettu näytteenottaja ottaa edustavan näytteen erästä ja lähettää sen tutkittavaksi Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikköön. Jos erä täyttää kyseiselle lajille ja siemenluokalle asetetut laatuvaatimukset, erä sertifioidaan. Sertifioidulle siemenerälle painetaan vakuustodistus joko siemenyksikössä tai pakkaamossa. Virallisesti tarkastetun siemenerän tunnistaa siitä, että jokaisessa siemenpakkauksessa on vakuuslipuke.

Sertifioitavalle siemenerälle asetetut laatuvaatimukset

Sertifioitavan siemenen kauppaerän tulee täyttää laatuvaatimukset. Laatuvaatimukset on asetettu puhtaudelle, itävyydelle, kosteudelle ja kasvitaudeille. Laatuvaatimukset tulevat siemenlain perusteella annetuista maa- ja metsätalousministeriön asetuksista. Suomessa tuotettavien lajien laatuvaatimukset löytyvät ohjeesta siementuotantoa koskevat sertifioinnin vaatimukset.

Vakuustodistukset

Vakuustodistus painetaan siemenerälle, sen jälkeen kun siemenerä on sertifioitu. Vakuustodistuksen painaa viranomainen tai pakkaamo. Kaikissa markkinoilla olevissa kylvösiemenerien pakkauksissa on oltava kiinnitettynä vakuustodistus.

Ennakkovakuus

Ennakkovakuus voidaan antaa siemenerälle, sen nopeaksi toimittamiseksi lopulliselle ostajalle. Tällöin kaikki muut määritykset lukuun ottamatta itävyyttä täytyvät olla määritettynä ja siemenerän tulee näiltä osin täyttää asetetut laatuvaatimukset. Itävyyden ilmoittaa pakkaaja. Lopulliset itävyystulokset ilmoitetaan Ruokaviraston sivuilla.

Lähtemättömästi siemensäkkiin painettava vakuus

Lähtemättömästi siemensäkkiin painettavaa vakuutta voidaan käyttää vain loppuun saakka sertifioiduille siemenerille. Lähtemättömästi siemensäkkiin painettava vakuus tarkoittaa sitä, että siementä pakattaessa säkkiin painetaan tietyt perustiedot; eränumero, sulkemiskuukausi ja -vuosi tai viimeisen näytteenoton ajankohta (kk/vv) ja jokaiseen pakkaukseen yksilöivä sarjanumero. Tämän lisänä käytetään toimittajan vakuustodistusta, josta selviää mm. erän laatutiedot, jotka on annettava viljelijälle.

Toimittajan vakuustodistus

Toimittajan vakuutta voidaan käyttää loppuun saakka sertifioiduille siemenerille. Tätä käytetään vain yhdessä lähtemättömästi painettavan vakuuden kanssa.

EY-pienpakkausten toimittajanvakuudet

Käytössä ainoastaan nurmi- ja nurmipalko- sekä rehukasveilla. Pakkaamo saa painaa itse vakuudet näihin siemeneriin. Piensiementen EY-A-pakkaus on enintään 2 kg nurmikkoseospakkauksille ja EY-B-pakkaus on siemenseoksille ja sertifioiduille siemenerille 10 kg saakka. Nämä toimittajan vakuudet saa toimittaja painaa kaikille sertifioiduille siemenluokille ja lajikkeettomalle kaupalliselle siemenelle.

Maahantuodut siemenerät

Siemenerät, jotka tuodaan maahan, voidaan markkinoida alkuperäisillä vakuustodistuksilla, jos pakkauksia ei avata. Toimija voi halutessaan painaa maahantuodulle erälle suomenkieliset vakuustodistukset.  Jos erä pakataan uudelleen, on pakkaukset varustettava suomenkielisillä vakuustodistuksilla.

Kaikista pakkaamon/maahantuojan itse painamista vakuustodistuksista tulee säilyttää yksi kappale jokaisesta kauppaerästä ja lähetettävä painetut vakuustodistukset siemenyksikköön 2 kuukauden välein.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.1.2023