Siementen näytteenotto (muut kuin peruna)

Virallinen näytteenotto

Oikein tehdyllä näytteenotolla turvataan se, että siemenerästä otettava näyte edustaa koko siemenerää. Tällöin myös näytteestä tehdyt tutkimukset voidaan yleistää koskemaan koko siemenerää. Näytteenotto vaikuttaa koko siemensertifiointiprosessin laatuun ja luotettavuuteen.

Näytteenottajat ovat siemenyksikön kouluttamia ja valtuuttamia ammattitaitoisia henkilöitä.

Hyväksytyn viljelystarkastuksen jälkeen näytteenottaja ottaa kunnostetusta siemenerästä virallisen näytteen laboratoriotutkimuksia varten. Näytteenottaja ottaa näytteen pakkaamon pyynnöstä. Viljoilla näyte otetaan jopa 30 000 kg painoisesta erästä ja pienillä siemenillä kuten öljy- ja kuitukasveilla sekä nurmi- ja nurmipalkokasveilla 10 000 kg erästä.

Siemenerän on oltava riittävän tasalaatuinen, jotta siitä voidaan ottaa edustava näyte. Näytteenottaja ottaa näytteen huolellisesti kansainvälisen siementarkastusjärjestön ISTAn sääntöjen mukaan.
Näyte voidaan ottaa automaattisella näytteenottolaitteella suoraan siemenvirrasta. Näyte voidaan ottaa myös kairoilla käsin valmiiksi pakatuista, sinetöidyistä pakkauksista, lokerokairalla laatikosta tai siilokairalla siilosta.

Näytteenottaja sulkee ja sinetöi näytteen näytepussiin ja näyte toimitetaan siemenyksikköön yhdessä siemeneräkohtaisen näytteenottopöytäkirjan kanssa.

Joissakin tapauksissa tarvitaan kansainvälistä tarkastustodistusta (ISTA-todistus, ISTA Orange Certificate), kun siementavaraa viedään. Näytteenottajaluetteloon on merkitty erikseen ne näytteenottajat, jotka on valtuutettu ottamaan ISTA-näytteitä.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.2.2024