Siementen laatutilastot

Ruokaviraston kasvianalytiikkayksikön siemenlaboratorion itävyystulokset antavat viitteitä kasvukauden siemenen laadusta. Siemenen laadun tarkastaminen on tärkeää myös oikean kylvömäärän laskemiseksi ja peittaustarpeen arvioimiseksi. Oman tilan siemeneksi aiotun sadon käyttökelpoisuus kannattaa selvittää aina.

Markkinoilla oleva sertifioitu siemen on varma valinta. Jokaisesta siemenerästä on varmistettu kenttäkokeissa, viljelystarkastuksessa ja laboratoriokokein virallisesti otetuista näytteistä, että erä on ilmoitettua lajiketta, siinä ei esiinny hukkakauraa eikä siemenlevintäisiä kasvitauteja ja itävyys on kunnossa. Sertifioidun siemenen jokaisessa pakkauksessa on vakuustodistus.

Tarkastuskaudella 2017–2018 siemenlaboratoriossa tehtiin yli 6 000 itävyysanalyysiä keväällä kylvettäville lajeille, mikä on reilu 8 % suurempi määrä edelliseen kauteen verrattuna. Analyysimäärän kasvu näkyi erityisesti kevätviljojen viljelijänäytteiden ja pakkaamoiden raakaeränäytteiden määrissä.

Sertifioitavien markkinoitavaksi tarkoitettujen kaikkien kevätviljojen itävyyden keskiarvot olivat sekä peitattuna että peittaamattomana alhaisemmat kuin edellisellä kaudella, mutta siitä huolimatta peitatun ohran keskimääräinen itävyys oli 93 %, kauran 90 % ja kevätvehnän 90 %.  Peittaamattomana itävyyden keskiarvot olivat joitakin prosenttiyksikköjä alhaisemmat. Sertifioitavan peittaamattoman kevätvehnän itävyyden keskiarvo (83 %) oli alhaisin, mikä oli alle sertifioitujen viljaerien itävyyden minimivaatimuksen (85 %). Tälle tarkastuskaudelle oli tyypillistä tavallista suuremmat näytemäärät, joiden tulokset jäivät alle hyväksytyn itävyysvaatimuksen. Peittaamattomalla kevätvehnällä oli jo kolmas huonompi vuosi peräkkäin. Huolimatta huonoista eristä kevään 2018 kylvöille saatiin hyvinkin itävää sertifioitua siementä. .

 

Sivu on viimeksi päivitetty 30.7.2020