Hampun siemenen kauppa on säänneltyä

3. joulukuuta 2019

Siemenlaki (600/2019) sääntelee kaikkea siemenen markkinointia, mukaan lukien hampun siemenen kauppaa. Kaiken myynnissä ja markkinoilla olevan kylvötarkoitukseen käytettävän hampun siemenen on oltava sertifioitua. Tämä koskee myös nettikauppaa. Sertifioitu siemen tarkoittaa Ruokaviraston tai toisen EU-maan viranomaisen virallisesti tarkastamaa ja hyväksymää siementä. Ruokavirasto valvoo markkinoilla olevaa siementä eli tekee siemenkaupan markkinavalvontaa.

Kaiken markkinoitavan siemenen lajikkeen tulee olla hyväksytty EU:n tai Suomen kansalliseen kasvilajikeluetteloon. Hamppulajikkeen hyväksymiseen liittyy aina THC-pitoisuuden määrittäminen. Maatalouskäyttöön hyväksytyn hampun THC:n (tetrahydrokannabinoli) yläraja on 0,2 %. Maatalouskäyttö tarkoittaa tässä yhteydessä pellolla tapahtuvaa kuituhampun tuottamista tai hampun siementen viljelemistä elintarvikekäyttöön.

Kuitu- tai öljyhampun viljelijälle voidaan maksaa viljelijätukia, kun viljelijällä on osoittaa siemenen alkuperä vakuustodistuksilla ja kyseessä on lajike, joka on virallisessa lajikeluettelossa. Ruokavirasto valvoo hamppuviljelyksiä vuosittain.

Elintarvike ei saa sisältää huumausainetta

Hampun siemeniä saa käyttää elintarvikkeena EU:ssa. Muiden kasvinosien kuten kukintojen merkittävästä elintarvikekäytöstä ei ole todennettua tietoa EU:ssa. Siksi niitä, tai niistä valmistettuja tuotteita ei saa käyttää elintarvikkeena, ellei elintarvikealan toimija voi osoittaa dokumentoitua tietoa niiden merkittävästä käytöstä elintarvikkeena EU:n alueella ennen 15.5.1997. Suomessa elintarvike ei saa kuitenkaan sisältää huumausaineeksi katsottavaa tetrahydrokannabinolia (THC).

Kannabinoidiuutteet, kuten CBD-uute, ja elintarvikkeet, joihin on lisätty CBD- tai muita kannabinoidiuutteita, katsotaan EU:ssa uuselintarvikkeiksi, sillä niiden käytöstä elintarvikkeena ei ole todennettua tietoa EU:n alueella ennen 15.5.1997. Siksi niiden käyttö elintarvikkeena ei ole sallittua ilman uuselintarvikelupaa.

Lisätietoa hampusta:

Hampun siemenestä ja lajikkeista 

Hamppu elintarvikkeena 

Hampun viljelijätukivalvonnasta (pdf) 

Hampun lääkekäytöstä