Hamppu - siemenet ja taimien kasvinterveys

Mitä siemen- ja taimiaineistokaupassa tarkoitetaan kasvilajikkeella?

Kasvilajikkeella tarkoitetaan kasviryhmää, jota voidaan lisätä ilman, että sen ominaisuudet muuttuvat ja joka eroaa kaikista muista lajikkeista vähintään yhden ominaisuuden perusteella.

Siemenkaupassa on luvallista markkinoida vain viralliseen kasvilajikeluetteloon hyväksyttyjä hamppulajikkeita. Lajikeluetteloon hyväksyttävien lajikkeiden on täytettävä kaksi edellytystä.

1. Lajikkeiden tulee erottua muista lajikkeista, niiden on oltava yhtenäisiä ja niiden ominaisuuksien tulee olla pysyviä. 

Tämän vaatimuksen täyttyminen selvitetään DUS-testauksessa, jossa lajikkeet testataan kansainvälisesti hyväksytyillä menetelmillä.  Hakijan pyynnöstä Ruokavirasto järjestää lajikkeelle testauksen jossakin hampun DUS-testauksia suorittavissa tutkimuslaitoksessa. Testausjakso kestää 2-3 vuotta ja testaukset ovat maksullisia.

Hamppulajikkeen testaamiseen liittyy aina THC-pitoisuuden määrittäminen. Maatalouskäyttöön hyväksytyn hampun THC:n (tetrahydrokannabinoli) yläraja on 0,2 %. Maatalouskäyttöön tarkoittaa tässä yhteydessä pellolla tapahtuvaa kuituhampun tuottamista tai hampun siemenen viljelemistä elintarvike- tai vastaavaan käyttöön. Ruokavirasto valvoo säännöllisesti pellolla viljeltävien hamppukasvien THC-pitoisuutta.

2. Lajikkeella tulee olla riittävä viljely- ja käyttöarvo.

Kansalliseen kasvilajikeluetteloon hyväksyttävältä lajikkeelta edellytetään, että lajike on testattu virallisissa viljelyarvokokeissa ja että lajike todetaan vähintään kahden vuoden tulosten perusteella viljelyarvoltaan parannukseksi vallitsevaan kotimaiseen lajikevalikoimaan. Suomessa viralliset viljelyarvokokeet suorittaa Luonnonvarakeskus ja ne ovat maksullisia .

Lajiketta haetaan hyväksyttäväksi kasvilajikeluetteloon Ruokavirastolle osoitetulla lomakkeella. Lopullisen päätöksen hyväksymisestä tekee kasvilajikelautakunta, joka on maa- ja metsätalousministeriön asettama asiantuntijaelin.

Hampun siemenen tuotanto ja markkinointi

Kaikki myynnissä ja markkinoilla olevan kylvötarkoitukseen käytetyn hampun siemenen on oltava sertifioitua. Tämä koskee myös internet-myyntiä. Sertifioitu tarkoittaa Ruokaviraston tai toisen EU-maan viranomaisen virallisesti tarkastamaa ja hyväksymää. Hamppulajikkeen pitää olla lajikeluettelossa. Siemenen sertifioinnin ja markkinoinnin edellytyksenä ovat seuraavat toimenpiteet:

 • Siemenviljelijällä sopimus lajikkeen omistajan kanssa
 • Ruokavirasto toteaa kantasiemenkelpoisuuden
 • Siemenviljelykselle tehdään virallinen viljelystarkastus
 • Ruokavirasto tarkastaa lajikeaitouden kenttäkokeessa
 • Siemenerän käsittely ja kunnostus siemenpakkaamolla
 • Siemenen pakkaaminen Ruokaviraston hyväksymällä pakkaamolla
 • Virallinen näytteenotto
 • Ruokaviraston viralliset laboratoriotutkimukset (itävyys, puhtaus%, vieraat lajit, kosteus, kasvitaudit)
 • Ruokavirasto hyväksyy markkinoitavat siemenerät (sertifiointi)
 • Vakuustodistusten painaminen ja kiinnitys myyntipakkauksiin
 • Ruokaviraston tekemät tarkastukset ja tutkimukset ovat maksullisia.

Ruokavirasto valvoo markkinoilla oleva siementä eli tekee siemenkaupan markkinavalvontaa.

Lisätietoja siementuotannosta ja -tarkastuksista

Myynti EU:n sisämarkkinoilla eli EU:n jäsenmaiden välillä

Siemenet

Suomessa saa markkinoida ainoastaan hampun siementä, joka on sertifioitua ja jonka lajike on EU:n lajikeluettelossa. Sertifioidun siemenerän tunnistaa siemenpakkauksen päällä olevasta vakuustodistuksesta.

Siementen markkinoijan tulee rekisteröityä Ruokaviraston elinkeinoharjoittajarekisteriin.

Taimet ja elävät kasvit

Toimijan, joka toimittaa taimia ja/tai eläviä kasveja toiselle toimijalle (vastaanottajana esim. viljelijä, tukku, kauppa), tulee rekisteröityä Ruokaviraston kasvinsuojelurekisteriin.

Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Siemenet

Maahantuojan tulee rekisteröityä Ruokaviraston elinkeinoharjoittajarekisteriin (katso edellä).

Siemeniä saa tuoda kun lähettäjämaan viranomainen on myöntänyt siemenille kansainvälisen kasvien terveystodistuksen (Phytosanitary certificate).

Suomeen saa tuoda siemeniä sellaisista maista, joiden siementarkastusjärjestelmällä on vastaavuus EU:n siementuotantojärjestelmän kanssa. Lajikkeen on oltava EU:n lajikeluettelossa, siemenerän on oltava sertifioitua ja pakkauksissa vakuustodistus kiinnitettynä.

Jokaisesta siemenen tuontitapahtumasta on maahantuojan tehtävä tuonti-ilmoitus Ruokaviraston siemenyksikköön (kylvosiementuonti@ruokavirasto.fi). Tarkemmat ohjeet siementuonnin menettelyistä ja tuonti-ilmoituksen teosta löydät allaolevista linkeistä:

Siementuonnin ohjeet yrityksille

Siementuonnin ohjeet yksityishenkilöille

Taimet ja elävät kasvit

Taimia ja eläviä kasveja saa tuoda, kun lähettäjämaan viranomainen on myöntänyt kasveille kansainvälisen kasvien terveystodistuksen (Phytosanitary certificate). Lisäksi kasvit tarkastetaan maahantuontivaiheessa.

Vienti EU:n ulkopuolelle

Siemenet

Viejän tulee rekisteröityä Ruokaviraston elinkeinoharjoittajarekisteriin (katso edellä).

Siementen viennissä on tärkeää selvittää vientimaasta, mitä vaatimuksia he asettavat siementen viennille. ISTA- ja OECD-todistukset ovat yleisesti käytettyjä todistuksia ja niiden osalta on olemassa vaatimukset, jotka erän tulee täyttää. Lisäksi saatetaan vaatia OECD-vakuustodistus ja alkuperätodistus.

Taimet ja elävät kasvit

Jos vastaanottajamaa vaatii vietäville kasveille tai eläville kasvinosille kansainvälisen kasvinterveystodistuksen (Phytosanitary certificate), tulee viejän tilata todistus Ruokavirastosta. Todistus myönnetään, jos kasvierä täyttää vastaanottajamaan asettamat ehdot.

Yhteydenotot:

Sivu on viimeksi päivitetty 9.8.2023