Peltokasvien lajikeluettelo

Viljelykasvien lajikkeista pidetään lajikeluetteloa. Sertifioitua siementä voidaan tuottaa vain tällaiseen luetteloon merkitystä lajikkeesta.

Lajike hyväksytään lajikeluetteloon aina kansallisella tasolla ja hyväksyntä on voimassa 10 vuotta. Lisäksi EU:n Komissio tekee jäsenmaiden lajikeluetteloista koosteen, Yhteisön  lajikeluettelon (Common Catalogue). EU:n alueella voidaan tuottaa ja markkinoida kaikkia tässä luettelossa olevia lajikkeita.

Lajikeluetteloon hyväksymisen edellytyksiä ovat lajikkeen erottuvuus muista lajikkeista, lajikkeen yhtenäisyys ja sen ominaisuuksien pysyvyys. Lisäksi lajikkeen ylläpito on taattava ja sen viljelyarvo suhteessa muihin lajikkeisiin on tutkittava. 

Ajankohtaista

Hakemuksia kasvilajikeluettelorekisteröinnin loppuun saattamiseksi vuoden 2023 kansalliseen lajikeluetteloon otetaan vastaan Ruokavirastossa 20.1.2023 saakka.

Suomen kasvilajikeluettelo ja kasvilajikelautakunta

Suomessa kasvilajikelautakunta päättää lajikkeen hyväksymisestä kansalliseen kasvilajikeluetteloon. Kasvilajikelautakunta on maa- ja metsätalousministeriön asettama asiantuntijaelin ja sen jäsenet edustavat elintarvikeketjun eri toimijoita.

Kansalliseen kasvilajikeluetteloon hyväksytty lajike on käynyt läpi viralliset viljelyarvokokeet Suomessa ja niissä lajike on todettu viljelyarvoltaan parannukseksi vallitsevaan kotimaiseen lajikevalikoimaan. Nurmikasveilta vaaditaan kolmen vuoden koetulokset, muilta vähintään kahden vuoden tulokset.  Kotimainen lajikeluettelo julkaistaan vuosittain Suomen kasvilajiketiedotteessa.  

Kasvilajikelautakunnan hyväksymät peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvokriteerit 

Vuonna 2021 hyväksyttyjä viljely- ja käyttöarvokriteerejä sovelletaan lajikkeille, joiden testaus on alkanut vuonna 2021 tai myöhemmin. Kriteerejä sovelletaan myös lajikkeille, joiden testaus on aloitettu ennen vuotta 2021, mutta jotka tulevat kasvilajikelautakunnan arvioitavaksi vuonna 2023 tai sen jälkeen. 

Hae kasvilajikeluetteloon

Sivu on viimeksi päivitetty 28.11.2022