Peltokasvien lajikeluettelo

Sertifioitua siementä voidaan tuottaa vain viralliseen lajikeluetteloon merkitystä lajikkeesta.

Lajike hyväksytään lajikeluetteloon aina kansallisella tasolla ja hyväksyntä on voimassa 10 vuotta. Lisäksi EU:n Komissio tekee jäsenmaiden lajikeluetteloista koosteen, Yhteisön  lajikeluettelon (Common Catalogue). EU:n alueella voidaan tuottaa ja markkinoida kaikkia tässä luettelossa olevia lajikkeita.

Lajikeluetteloon hyväksymisen edellytyksiä ovat lajikkeen erottuvuus muista lajikkeista, lajikkeen yhtenäisyys ja sen ominaisuuksien pysyvyys. Lisäksi lajikkeen ylläpito on taattava ja sen viljelyarvo suhteessa muihin lajikkeisiin on tutkittava. 

Ajankohtaista

Kasvilajikeluettelo 2024

Ennakkotieto kasvilajikelautakunnan päätöksistä 

Suomen kasvilajikeluettelo ja kasvilajikelautakunta

Suomessa kasvilajikelautakunta päättää lajikkeen hyväksymisestä kansalliseen kasvilajikeluetteloon. Kasvilajikelautakunta on maa- ja metsätalousministeriön asettama asiantuntijaelin ja sen jäsenet edustavat elintarvikeketjun eri toimijoita.

Kansalliseen kasvilajikeluetteloon hyväksytty lajike on käynyt läpi viralliset viljelyarvokokeet Suomessa ja niissä lajike on todettu viljelyarvoltaan parannukseksi vallitsevaan kotimaiseen lajikevalikoimaan. Nurmikasveilta vaaditaan kolmen vuoden koetulokset, muilta vähintään kahden vuoden tulokset.  Kotimainen lajikeluettelo julkaistaan vuosittain Suomen kasvilajiketiedotteessa.  

Hae kasvilajikeluetteloon

Kasvilajikelautakunnan hyväksymät peltokasvilajikkeiden viljely- ja käyttöarvokriteerit

Vuonna 2021 hyväksytyt viljely- ja käyttöarvokriteerit 

Vuonna 2023 hyväksytyt viljely- ja käyttöarvokriteerit 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 20.2.2024