Kasvilajikeluetteloon hakeminen

Ajankohtaista

Hakemuksia kasvilajikeluettelorekisteröinnin loppuun saattamiseksi vuoden 2023 kansalliseen lajikeluetteloon otetaan vastaan Ruokavirastossa 20.1.2023 saakka.

Kasvilajikeluetteloon hakeminen

Kasvilajike haetaan lajikeluetteloon kasvilajikelautakunnalle osoitetulla hakemuksella (ks. lomakkeet). Hakemukseen tarvitaan tiedot lajikkeen omistussuhteista, lajiketutkimusten tulokset (ks DUS-testaus) sekä virallisten viljelyarvokokeiden tulokset. Hakemuksia käsitellään vähintään kerran vuodessa

Hakumenettely

Hakumenettely on kaksivaiheinen: Kun lajikkeen viljelyarvokokeet ovat alkamassa tai alkaneet, mutta eivät ole vielä valmiit, on mahdollista tehdä ennakkoon hakemus kasvilajikeluettelohakemuksen rekisteröinnin aloittamiseksi, jolloin lajikkeelle kirjautuu heti virallinen hakemuspäivä. Myös mahdollinen lopullinen lajikenimi voidaan kirjata jo tässä vaiheessa.Lajikkeen rekisteröintihakemuksen eteneminen kasvilajikelautakunnan ratkaistavaksi edellyttää vielä lopullisen hakemuksen jättämistä.

Hakemus kasvilajikeluettelorekisteröinnin aloittamiseksi

  • Hakemus voidaan jättää lajikkeen aloittaessa viralliset viljelyarvokokeet tai kokeiden ollessa vielä kesken
  • Hakemuslomakkeella kerrotaan lajikkeen perustiedot
  • Samalla lomakkeella lajike voidaan tarvittaessa ilmoittaa Ruokaviraston suorittamaan viralliseen tutkimukseen lajikkeen erottuvuudesta, yhtenäisyydestä ja pysyvyydestä (DUS-testaus)
  • Hakijalle/asiamiehelle Ruokavirasto lähettää ilmoituksen hakemuksen vastaanottamisesta ja hakemusnumeron
  • Huom: Lajikkeen rekisteröintihakemuksen eteneminen kasvilajikelautakunnan ratkaistavaksi edellyttää vielä lopullisen hakemuksen jättämistä

Hakemus rekisteröinnin kasvilajikeluetteloon loppuun saattamiseksi (lopullinen hakemus)

  • Voidaan jättää virallisten viljelyarvokokeiden valmistuessa
  • Ei edellytä ennakkohakemusta kasvilajikeluettelorekisteröinnin aloittamiseksi
  • Lajikkeen hakemus etenee kasvilajikelautakunnan ratkaistavaksi
  • Kasvilajikeluettelointia koskeva hakemuksen käsittelymaksu kohdistuu lopulliseen hakemukseen

Lajikeluettelohyväksynnän uudistaminen

Mikäli lajikkeen omistaja haluaa jatkaa lajikkeen hyväksyntää 10 vuoden jälkeen, on tästä tehtävä hakemus perusteluineen kasvilajikelautakunnalle. Hakemus on vapaamuotoinen ja se on tehtävä 2 vuotta ennen hyväksynnän päättymistä.

Lajike voidaan poistaa luettelosta lajikkeen omistajan vapaamuotoisella hakemuksella kasvilajikelautakunnalle. Lautakunta voi edellyttää suunnitelmaa lajikkeen säilyttämisestä esimerkiksi geenipankissa. Lajikeluettelosta poistettua lajiketta saa markkinoida kahden luettelosta poistamista seuraavan vuoden ajan.

Lajikeluettelo ja muuntogeeniset (gm) lajikkeet

Gm-lajike saa normaalilajikkeiden tapaan viljelyluvan koko EU:n alueella kun se on otettu jonkin jäsenmaan lajikeluetteloon. Poiketen perinteiseen tapaan jalostetuista lajikkeista gm-lajike on todettava haitattomaksi ihmisen terveydelle ja ympäristölle. Jäsenmaa voi tietyin edellytyksin rajoittaa tai kieltää gm-lajikkeen viljelyn alueellaan ja rajoitusmenettelyä ollaan parhaillaan helpottamassa. Lajikkeen jalostusmenetelmää (gm/perinteinen) kysytään lajikeluettelohakemuksessa.

Hinnasto

Ote MMM:n asetuksen 161/2021 liitteenä julkaistuista Ruokaviraston maksullisista suoritteista. Voimassa 1.3.2021 alkaen.

Hakemusten ja ilmoitusten vastaanotto ja käsitteleminen, lausunnon antaminen  €    (alv 0%)   
 3.13    Kasvilajikeluetteloon hakeminen  291,00
   -hyväksynnän uudistaminen  84,00 

Hakemusosoite

Kaikki kasvilajikeluetteloa koskevat hakemukset toimitetaan Ruokavirastoon osoitteeseen:

Ruokavirasto
Kasvilajikkeiden rekisteröinti
Tampereentie 51
32201 LOIMAA

Yhteystiedot

Kasvilajikelautakunta:

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2022