Herneen kylvösiemenen itävyyttä seurataan puinnista siemensäkkiin

5. heinäkuuta 2021

Palkokasvien viljelyn suosiminen ja kotimaisen valkuaisen kasvava tarve ovat aiheuttaneet viime vuosina jopa ajoittaista pulaa kylvösiemenestä. Ruokaviraston siemenlaboratorion kehittämishankkeessa tutkitaan puinnin ja sadon käsittelyn vaikutusta herneen itävyyteen. Hankkeessa seurataan herneen siemenen itämispotentiaalin muutoksia kylvösiementuotannon eri vaiheissa. Tavoitteena on edistää palkokasvien kylvösiementuotantoa sekä markkinoille tulevan siemenen laatua. 


Herneen kylvösiemen on altis ympäristön ja käsittelyn vaikutuksille

Herneen kylvösiemen on herkkä saamaan mekaanisia itävyysvioituksia siemenen erilaisten käsittelyjen seurauksena. Tämä näkyy muun muassa siinä, että herneen tarkastuskausittainen keskimääräinen itävyys on muita peltokasvilajeja alhaisempi. Juuri päättyneellä tarkastuskaudella sertifiointia varten tarkastettujen herne-erien keskimääräinen itävyys oli 82 %, kun vähimmäisitävyysvaatimus on 80 %. Siementuotantotiloilla ja -pakkaamoilla on käytössä erilaisia menetelmiä puida, kuivattaa ja lajitella siementä. Myös kasvu- ja korjuukauden sääolot voivat vaikuttaa siemenen laatuun alentavasti. Ruokaviraston siemenlaboratorio seuraa hankkeeseen valittujen hernelohkojen satojen itävyyden muuttumista tuleentumisesta siemenen sertifiointiin saakka kasvu- ja korjuukauden 2021 aikana. 

Siemenlaboratorio sai rahoitusta Siementuotantotilojen ja siemenpakkaamoiden käsittelyjen vaikutus herneen itävyyteen -hankkeelle maa- ja metsätalousministeriön maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuudesta. Yhteistyökumppaneita hankkeessa ovat Siemenkauppiaitten yhdistys ry, Kylvösiemensäätiö sr ja Ruokaviraston siemenyksikkö. Siemenlaboratoriossa käytettävät itävyystutkimusten vakioidut kansainväliset menetelmät sekä pitkä kokemus ja asiantuntemus luovat hyvän pohjan kehittämishankkeen toteuttamiseksi.

Siemenen itävyyteen vaikuttavat useat eri tekijät

Hankkeen tavoitteena on selvittää herneen käsittelyn vaiheita, jotka voivat alentaa siemenen itävyyttä. Itävyyteen vaikuttavat tekijät pyritään löytämään vertailemalla siementuotantotilojen ja pakkaamojen käyttämiä menetelmiä ja työtapoja.

Hankkeessa tarkastellaan puinnin, kuivauksen ja siemenen lajittelun ja muun käsittelyn vaikutusta herneen itävyyden säilymiseen. Lisäksi hankkeessa seurataan mekaanisesti vioittuneiden siementen taimettumista. Puinti voi vaurioittaa siementä, jos siemen puidaan liian kosteana tai kuivana tai jos puimurin säädöt eivät ole herneelle optimaaliset. Esimerkiksi herneen liian nopea ja kuuma kuivattaminen altistaa siemenkuoren halkeamille. Liian kuivaksi kuivattaminen lisää myös mekaanisen vioittumisen riskiä. Pakkaamoissa on erilaisia tapoja lajitella ja liikutella siementä, ja herneellä putoamismatka ja -alusta voivatkin vaikuttaa itävyyteen.

Hanke on aloitettu valitsemalla siemenpakkaamot ja seurattavat viljelykset. Herneen itämislaatua parantamalla kohennetaan muun muassa siementuotannon kannattavuutta ja parannetaan ostavan viljelijän saaman siementavaran laatua.


Lisätietoja:

Jaana Laurila, p. 040 521 4761

Anu Laakso, p. 050 405 8524

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi


Siementuotantotilojen ja siemenpakkaamoiden käsittelyjen vaikutus herneen itävyyteen -hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. Lisää Hiilestä kiinni -toimenpidekokonaisuudesta täältä: mmm.fi/maankayttosektorin-ilmastosuunnitelma

Nappaa hiilestä kiinni -hankkeen logo